2021
Kay Fingerle

Kay Fingerle
Kay Fingerle | © privat

Architect-in-residence, juli/augustus 2021 en voorjaar 2022, Rotterdam

Kay Fingerle onderzoekt ruimtes die door een gemeenschap niet alleen worden gebruikt, maar ook mede worden ontworpen en verder ontwikkeld. Haar onderzoek richt zich zowel op de onzichtbare regels van het gemeenschappelijk gebruik als op de zichtbare opdeling van de ruimte.
 

Ze interesseert zich voor de bebouwde ruimte: hoe deze wordt bewoond en gebruikt, hoe deze veroudert en aftakelt, hoe deze wordt ingenomen en gedeeld. Het gebruik en de toeëigening van de ruimte ziet zij als een afspiegeling van onze samenleving, van de manier waarop wij samenleven en waarop wij ons samenleven (ook politiek) regelen. Ze is vooral geïnteresseerd in de vrije ruimte die tussen de regels bestaat voor zelfbepaald handelen.

In Rotterdam zal Kay Fingerle vormen van gemeenschappelijk wonen, werken in gemeenschappelijke structuren en gemeenschappelijk georganiseerde natuurbeleving onderzoeken. Door het wegtrekken van de haven in de richting van de Noordzee is binnen de stad Rotterdam een ruimtelijk potentieel ontstaan. De stad heeft zich aangesloten bij het netwerk Resilient Cities, dat zich tot taak heeft gesteld de klimaatverandering tegen te gaan. Onder deze omstandigheden zijn nieuwe gemeenschapsprojecten mogelijk geworden, die Kay Fingerle graag wil onderzoeken. Al sinds 2017 houdt ze zich in haar projecten bezig met de vraag naar de verdeling en het gemeenschappelijk gebruik van ruimte, onder meer in het kader van een artist residency aan het Deutsches Studienzentrum in Venetië en als resident in de Villa Kamogawa in Kyoto. In 2020 startte zij een onderzoek naar de eerste 'collective housing'-projecten in Denemarken.
 
Kay Fingerle studeerde bouwkunde aan de Koninklijke Deense Kunstacademie in Kopenhagen bij Jan Gehl en aan de Technische Universität Berlin bij Kees Christiaanse en de socioloog Arnold Reijndorp. Naast theoretische bijdragen aan de tijdschriften Arch+ en StadtBauwelt realiseerde ze architectuurprojecten in Duitsland, Italië, China en de VS. De schaal van die projecten is zeer divers: van meubilair tot gebouwen en stedenbouwkundige plannen. Haar bouwprojecten variëren van maatschappelijke instellingen, kleuterscholen en woonprojecten tot theaterdecors en kantoor- en winkelontwerpen. Haar fotografische werk was onder meer te zien in de tentoonstelling Mies in Berlin in het Museum of Modern Art MoMA in New York en in de tentoonstelling In the Praise of Shadow op de 10de Architectuurbiënnale onder curatorschap van Kurt W. Forster. Op uitnodiging van het Bauhaus Archiv Berlin nam Kay Fingerle deel aan de door Annemarie Jaeggi samengestelde tentoonstelling en veiling Support the Bauhaus. Ook waren werken van haar te zien in de groepstentoonstelling Futuruins van het museum Pallazzo Fortuny in Venetië in samenwerking met de Hermitage Sint-Petersburg. Ze geeft les aan Duitse en internationale universiteiten en hogescholen en werd in 2017 benoemd tot lid van de Deutscher Werkbund.
sweet restore Berlin I corona dis-dancing Berlin sweet restore Berlin I corona dis-dancing Berlin | © Kay Fingerle