Dansresidentie - Rotterdam - Goethe-Institut Nederland

Snelle toegang:

Direct naar inhoud gaan (Alt 1) Direct naar hoofdnavigatie gaan (Alt 2)
CROWD© Goethe-Institut

Rotterdam
Dansresidentie

CROWD is het internationale dansresidentieprogramma van het Goethe-Institut, dat samen met Europese partners is ontwikkeld in een tijd waarin we voelen dat internationale uitwisseling en menselijke verbondenheid meer dan ooit nodig zijn.
 
Het onderzoeksprogramma wil dansers ondersteunen die al een gevestigde praktijk in gemeenschapsgeëngageerde dans (‚community engaged dance making‘) hebben.

CROWD - international dance exchange
Oproep aan danskunstenaars om zich aan te melden voor het residentieprogramma 2023 - aanvragen zijn nu open.

CROWD - international dance exchange is een samenwerkingsnetwerk van dansorganisaties. Samen proberen zij dansbeoefenaars te ondersteunen die zich in hun praktijk bezighouden met gemeenschappen (‚community engaged dance making‘).

Het doel van het programma is om danskunstenaars met een gevestigde praktijk op het gebied van community dance de kans te geven hun professionele netwerk te ontwikkelen, ervaringen uit te wisselen met anderen in het veld en hun praktijk verder te ontwikkelen. Zij kunnen onder meer residenties organiseren en ruimte creëren voor discussie en kennisontwikkeling.

Het Goethe-Institut startte het project in 2021 en in het eerste jaar ondersteunde CROWD zes danskunstenaars via residenties bij partners in Finland, Nederland, Noordrijn-Westfalen (NRW) in Duitsland en het VK. Sindsdien is het netwerk uitgebreid met meer partners en kunstenaars. In 2022 steunde CROWD al tien nieuwe kunstenaars via een residentieprogramma in Finland, Denemarken, Duitsland, IJsland, Ierland, Nederland, Noorwegen en het VK.

Dit jaar zullen tien geselecteerde danskunstenaars (één uit elk gastland plus twee uit Engeland en twee uit NRW in Duitsland) aan het programma deelnemen met de steun van de partnerorganisaties van het netwerk. De geselecteerde dansers komen twee keer samen om twee weken in elkaars context door te brengen. Naast de residenties zal het hele netwerk tussen juni en oktober deelnemen aan digitale discursieve sessies waarin geëngageerd dansmaken in de gemeenschap wordt onderzocht.

Aanvragen voor het programma 2023 zijn nu open en danskunstenaars met een bewezen praktijk in het maken van engaged dance worden aangemoedigd om zich aan te melden. Het CROWD netwerk zet zich in voor een diverse en inclusieve gemeenschap en we moedigen sollicitaties aan van mensen met een ondervertegenwoordigde achtergrond. Wij bieden beurzen en ondersteuning voor aanvragers met extra toegangsbehoeften of zorgtaken.

De sluitingsdatum voor sollicitaties is maandag 20 maart 2023 om 10.00 uur GMT.
Ga voor meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden naar www.crowd.dance.

 

 

Artists in studioGoethe-Institut

Künstler*innen 2021

De geselecteerde artiesten hebben met elkaar in de loop van 2021 in twee groepen van drie samen gewerkt en elkaar drie keer ontmoet in elk van hun drie landen van herkomst, waarbij een van de partners als gastheer optrad. Tussen de residenties door was het netwerk van zes artiesten, zes partners en collega’s van het Goethe-Institut uit de hele regio digitaal bijeen gekomen om overkoepelende thema’s te verkennen, naar deskundigen te luisteren en gezamenlijk inzicht te krijgen in de praktijk van community engagement in de dans.

CROWD partners' logos
Top