Over Future Perfect

De wereld heeft behoefte aan ideeën voor een betere en duurzame toekomst, maar ideeën alleen zijn niet genoeg. In het kader van het project Future Perfect worden daarom verhalen samengebracht over mensen, initiatieven, organisaties en bedrijven die de stap van denken naar handelen al hebben durven zetten.

Ze hebben nieuwe manieren van leven en werken ontwikkeld of oude nieuw leven ingeblazen en bouwen dus nu al aan een betere toekomst. Deze verhalen tonen dat de transformatie naar een duurzame samenleving niet alleen stof voor deskundigen uit de wetenschap en de politiek is. Het is net zo goed een zaak van doodgewone mensen die hun manoeuvreerruimte gebruiken om te experimenteren met wat vandaag mogelijk is.

Future Perfect is een gemeenschappelijk project van de Duitse stichting FUTURZWEI en het Goethe-Institut. Op het internationale platform Future Perfect worden alle verhalen in het Duits en Engels gepubliceerd. Enkele teksten verschijnen bovendien in de nationale magazines van de deelnemende Goethe-Instituten. De artikelen worden onder een Creative Commons-licentie gepubliceerd. Verhalen delen en doorsturen is hierbij heel belangrijk.