Bibliotheek

  Blick aus der Residenzwohnung © Goethe-Institut/Petr Machan

Librarian-in-residence: Rotterdam

Librarian-in-residence is een beurs voor een residentie-programma en werd ontwikkeld in samenwerking met het Goethe-Institut. Het is van toepassing voor specialisten van Duitse bibliotheken in het buitenland. Het geeft experts van Duitse bibliotheken een diepgaande blik in de manier waarop concepten en praktijken in een bepaald gebied in het buitenland worden behandeld. Tijdens het studiebezoek kunnen bibliotheken worden bezocht, contacten worden gelegd en ervaringen worden uitgewisseld.
Sollicitaties voor de residenties in mei en november zijn geopend.
 

In het kader van de Partnerland-initiatief