Freiraum

Een man speelt met een bal © Goethe-Institut / Caroline Lessire

Het project Freiraum wil achterhalen hoe het in de steden van Europa met de vrijheid is gesteld. Welke vragen rijzen er wanneer burgers, wetenschappers en vertegenwoordigers van de culturele sector nadenken over het begrip “vrijheid” en dit toespitsen op de lokale situatie? Welke problemen worden er in een stad zichtbaar?
lees verder...

Freiraum #Neapel

Hoe organiseer je je habitat in relatie tot andere mensen?
 

Napels is een van de dichtstbevolkte steden in Europa – er is weinig ruimte, nauwelijks groen, gebouwen gaan vaak illegaal de hoogte in. Het gebruik van de beschikbare openbare ruimte lijkt chaotisch, maar is in hoge mate zelf georganiseerd en volgt ongeschreven wetten die het resultaat zijn van voortdurende onderhandelingsprocessen tussen de betrokken partijen. In Napels geldt dat je goed moet (onder)handelen om op langere termijn iets te bezitten.


 

Top