Nieuws

Ausschreibung Goethe-Studio und Goethe-Podium zum Themenzyklus Investigation © Goethe-Institut Niederlande

Het Goethe-Institut Rotterdam bevindt zich midden in een proces van heroriëntatie. In de toekomst willen wij werken met themacycli, waarbij het accent van onze activiteiten gedurende een periode van een tot twee jaar op een specifiek thema ligt. Daarvoor willen we meer lokale en internationale initiatieven in ons instituut uitnodigen. De pilotfase start op 1 april met de eerste themacyclus Investigation.

Wij stellen ons instituut open voor projecten uit de culturele sector, maar ook voor initiatieven uit het maatschappelijk middenveld die op een onderzoeksmatige manier werken aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Met name methodologische benaderingen uit het domein van artistiek onderzoek en onderzoeksjournalistiek zijn daarvoor interessant. We ontvangen graag projectvoorstellen voor de volgende speerpunten van het Goethe-Institut, maar staan ook open voor andere thema's:

 • Politieke context van kunst (bijv. herkomstonderzoek, postkoloniale herinneringscultuur)
 • Duurzaamheid
 • Digitale cultuur
 • Toekomstige technologieën en sociale verandering
 • Europa en het maatschappelijk middenveld.

Initiatiefnemers kunnen zich vanaf nu met een project aanmelden voor een openbare presentatie (Goethe-Podium) of een langere werkfase (Goethe-Studio).

Goethe-Podium: De evenementenruimte van het gebouw wordt ter beschikking gesteld voor een openbare presentatie, eenmalig of als reeks. Het Goethe-Institut zal via zijn pr-kanalen promotie maken voor de presentatie.

Goethe-Studio: Het Goethe-Institut wordt voor een periode van maximaal drie maanden het operationele centrum voor creatieve en maatschappelijke onderzoeksprojecten. Goethe-Studio heeft een open karakter en is in de eerste plaats bedoeld voor verdiepend onderzoek. Regelmatige openbare presentaties zijn een voorwaarde. In overleg kan gebruik worden gemaakt van de techniek en de personele ondersteuning in het instituut. Een appartement in het instituut is beschikbaar voor de huisvesting van internationale gasten. Het Goethe-Institut stelt na overleg een financiële bijdrage van maximaal € 5.000,00 ter beschikking, afhankelijk van de kosten en de duur van het project.

Projectideeën met een tijdsplanning, een lijst van de techniek en een kostenraming kunnen t/m 15 maart 2022 in digitale vorm worden ingediend bij Dr. Claudia Curio.
De ruimtes kunnen vooraf worden bezichtigd (voor het maken van afspraken en inwinnen van informatie: claudia.curio@goethe.

Over de toekenning beslist een jury, die bestaat uit medewerkers van het Goethe-Institut en vertegenwoordigers van de culturele sector in Rotterdam.
   
 • Facade © Marco Douma

  Facade Goethe-Institut Rotterdam

 • Meeting Space, Podium © Kathrin Wolkowicz

  Meeting Space, Podium

 • Meeting Space, Podium © Kathrin Wolkowicz

  Meeting Space, Podium

 • Meeting Space, Podium © Kathrin Wolkowicz

  Meeting Space, Podium

 • Presentation Space © Marco Douma

  Presention Space

 • Presentation Space © Marco Douma

  Presentation Space

 • Presentation Space © Marco Douma

  Pressentation Space


 

Top