​De partnersteden Rotterdam en Dresden hebben beide een actieve en levendige kunstwereld en bieden een breed scala aan kunstmusea en -galeries. In het kader van een kunstenaarsuitwisseling kent het Goethe-Institut Nederland in samenwerking met de deelstaathoofdstad Dresden en het CBK R’dam jaarlijks twee beurzen toe aan beeldend kunstenaars, die worden uitgenodigd om twee maanden in de respectieve partnerstad door te brengen.
 

Het doel van dit verblijf is de ontvangers van de beurs in staat te stellen aan nieuwe projecten te werken, de lokale kunstwereld te leren kennen, contacten te leggen en ideeën en tips uit te wisselen. Partners in Dresden zijn Galerie Raskolnikow en het C.Rockefeller Center for the Contemporary Arts.

Sinds 2019 is het Goethe-Institut ook partner in een uitwisselingsprogramma voor grafisch kunstenaars uit Dresden en Rotterdam, geïnitieerd door de Rotterdamse Stichting AppendiX. In samenwerking met het CBK en het Cultureel Bureau van de Stad Dresden krijgen kunstenaars eenmaal per jaar de gelegenheid om enige tijd in het Grafisch Atelier Minnigh in Rotterdam of in het Grafikwerkstatt Dresden te werken. 

 


 Aanvragen kunnen worden ingediend door beeldend kunstenaars met een afgeronde studie of vergelijkbare opleiding die in Dresden of Rotterdam wonen. De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag is januari van het betreffende jaar. De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen wordt in november van het voorafgaande jaar op de website van het Goethe-Institut Nederland, via het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam en het Amt für Kultur und Denkmalschutz Dresden bekendgemaakt.

Otto Snoek (c) Helena van der Kraan (detail)

Beeldend kunstenaar
Otto Snoek

De Rotterdamse fotograaf Otto Snoek heeft naam gemaakt met zijn directe en onopgesmukte straatfoto’s. Het lang lopende project Nation vormt het uitgangspunt voor de serie Dresden in Farbe, die hij tijdens zijn residency zal maken.

Simon Kentgens (c) privat

Beeldend kunstenaar
Simon Kentgens

De Javaanse prins en kunstenaar Raden Saleh woonde in de 19de eeuw enkele jaren in Dresden. Simon Kentgens wil onderzoek doen naar zijn invloed op het Oriëntalistisch gedachtegoed en hoe dat zich verhoudt tot hedendaagse ontwikkelingen in Dresden.

Patricia Westerholz (c) privat

Beeldend kunstenaar
Patricia Westerholz

Voor Patricia Westerholz zijn in Rotterdam de moderne, voor Europa ongebruikelijke architectuur van de stad enerzijds en de ligging van de stad aan de Noordzee met haar belangrijke zeehaven anderzijds van het grootste belang.
 
 

Johannes Makolies (c) privat (c) privat

Beeldend kunstenaar
Johannes Makolies

Het Rotterdamse stadsbeeld wordt gekenmerkt door een contrast tussen oude en nieuwe architectuur. Johannes Makolies wil aanknopen bij de overgangen en breuken die het gevolg daarvan zijn.
 

Top