Bibliotheek

 © Colourbox

Librarian-in-residence: Rotterdam

Librarian-in-residence is een beurs voor een residentie-programma en werd ontwikkeld in samenwerking met het Goethe-Institut. Het is van toepassing voor specialisten van Duitse bibliotheken in het buitenland. Het geeft experts van Duitse bibliotheken een diepgaande blik in de manier waarop concepten en praktijken in een bepaald gebied in het buitenland worden behandeld. Tijdens het studiebezoek kunnen bibliotheken worden bezocht, contacten worden gelegd en ervaringen worden uitgewisseld.
De residenties van 2020 moesten worden uitgesteld tot 2021 als gevolg van de pandemie. Als er een andere aanbesteding voor 2021 is, wordt u hier op de hoogte gebracht.
 
In het kader van de Partnerland-initiatief. In samenwerking met Bibliothek & Information Deutschland

Logo Partnerland © Bibliothek & Information Deutschland
Top