DLL – Deutsch Lehren Lernen
„Ik voelde me heel goed begleid“

Wie onderwijst, wil zelf altijd verder leren. Dat weten ook de deelnemers van de „Deutsch Lehren Lernen“ - (DLL) - bijscholingsserie. Wat heeft de meeste indruk op ze gemaakt? En hoe hebben ze hun nieuwe ervaringen in het onderwijs toegepast?

 • Rahel Kuert Foto (detail): © privé

  „Ik voelde me heel goed begleid“ – Rahel Kuert, DLL: Duits als vreemde taal onderwijzen

  Als in Zwitserland opgeleide basisschoolonderwijzeres heb ik Duits als eerste taal onderwezen. Nu geef ik les aan de Zwitserse school Curitiba in Brazilië. Hier leert het merendeel van de leerlingen echter Duits als vreemde taal. Zo was ik vroeger vaak onzeker hoe ik met de kinderen moest werken. De online-bijscholing gaf me de nodige gereedschappen om Duits ook als vreemde taal competent te kunnen onderwijzen. Vooral de moderne benadering vond ik heel goed: ik kon online werken wanneer ik tijd had, en voelde me door de tutoren toch heel goed begeleid. In mijn verkenningsproject richtte ik me op de vraag, hoe ik de voltooid tegenwoordige tijd het best kon introduceren. De kennis uit de verschillende DLL-modules hielp me om een doelgerichte planning te maken, die succesvol in het onderwijs overdraagbaar is.
  Rahel Kuert, (1986), onderwijst sinds 2013 Duits als vreemde taal aan de Zwitserse school Curitiba, Brazilië.

 • Dana Conkan Foto (detail): © privé

  „Ik kan mezelf nu beter observeren en taakgerichter plannen“ – Dana Conkan, DLL 2-6

  Het DLL-programma was een eye-opener, zowel voor mijn eigen lessen als voor mijn functie als opleider. De kwaliteit van de cursusleiders, het lesmateriaal maar ook de samenwerking met de collega’s was indrukwekkend. In de les en bij nascholingen kan ik mezelf nu beter waarnemen en meer taakgericht plannen. In de praktijkverkenningsprojecten heb ik me onder andere gericht op de rol van onderwijsrituelen en de doeltransparantie, dus het meedelen van de leerdoelen aan de leerlingen. Interessant vond ik het ook om te zien hoe de mondelinge communicatie van de leerlingen verandert als ze zichzelf bij het spreken opnemen. Dit allemaal maakte het voor mij mogelijk mezelf als onderwijzend persoon waar te nemen en het onderwijs zo vorm te geven, dat alle deelnemers meewerken en het leren als positieve ervaring beleven.
  Dana Conkan,(1984), is sinds 2007 lerares Duits als vreemde taal aan het Goethe-centrum Cluj-Napoca in Roemenië.

 • Evriklia Siakagianni Foto (detail): © privé

  „De grootste meerwarde is de uitwisseling tussen collega's“ – Evriklia Siakagianni, online-bijscholing DLL 3: Duits als vreemde taal

  DLL-bijscholingen bieden de mogelijkheid om kennis in de methodiek en didactiek op te frissen maar ook om nieuwe ideeën voor de eigen onderwijspraktijk op te doen. De grootste meerwaarde zie ik echter in de uitwisseling met collega’s uit verschillende landen. Dit is vooral positief merkbaar bij het plannen en uitvoeren van de kleine praktijkverkenningsprojecten. In het kader van een dergelijk project hebben mijn scholieren in samenwerking met leeftijdsgenoten uit twee andere landen spellen voor het herhalen van de zinsbouw ontworpen, uitgeprobeerd en hierover in een chatsessie gereflecteerd. In mijn eigen onderwijspraktijk gebruik ik sindsdien handelings- en projectgerichte onderwijsmethodes. Deze verbeteren de taalvaardigheid en de motivatie van mijn leerlingen.
  Evriklia Siakagianni, (1979), onderwijst sinds 2004 Duits aan de muziekschool Arta in Griekenland.

 • Dr. Johannes Berthold Sander Foto (detail): © privé

  „Ik heb methoden geleerd om mijn eigen lessen kritisch te bekijken“ – Dr. Johannes Berthold Sander, DLL-bijscholing Duits als vreemde taal onderwijzen – basiskennis voor de praktijk

  De zeer geslaagde balans tussen de onderwijspraktijk en de wetenschappelijke onderbouwing is me erg goed bevallen. Ik bedoel hiermee niet alleen dat met nieuwe wetenschappelijke inzichten rekening gehouden werd, maar ook de praktijkverkenningsprojecten, die bij elke eenheid uitgevoerd moesten worden. Hiermee heb ik methodes geleerd die het voor ons leerkrachten mogelijk maken, onze eigen lessen kritisch te analyseren. En dan niet abstract maar heel concreet. Zo kon ik constructieve en zeker ook zelfkritische inzichten winnen, waar ik nu niet meer zonder wil, bijvoorbeeld in de leeromgeving, in de behoeften van mijn deelnemers en de uitwerkingen van specifieke werkwijzen.
  Dr. Johannes Berthold Sander, (1957), werkt sinds september 2015 als leraar Duits als vreemde taal voor vluchtelingen in opvanglocaties en asielzoekerscentra.

 • Zeynep Kızıltaş Foto (detail): © privé

  „Jongeren voelen zich beter op hun gemak als ze samenwerken“ – Zeynep Kızıltaş, DLL 10: DLL 10: DaF voor jongeren

  Ik herinner met dat ik de betekenis van lichamelijke, cognitieve en sociale ontwikkelingsprocessen voor het leersucces van jongeren zeer interessant vond. Het was boeiend te zien dat jongeren in dit opzicht duidelijk van volwassenen verschillen. Tijdens het project heb ik me vooral gericht op de mogelijkheden om scholieren tot actief meedoen te motiveren. Daardoor heb ik geleerd dat jongeren zich beter op hun gemak voelen als ze met medescholieren samenwerken. Dit stimuleert het handelen in het Duits en verbetert de samenwerking tussen de leerlingen. Voor mijn eigen werk als leerkracht wil ik dit onderwerp graag nog verder verdiepen.
  Zeynep Kızıltaş, jaargang 1967, is sinds 1997 werkzaam als lerares Duits in een staatsschool in het Turkse Izmir-Bornova.

 • Paola De Paolis Foto (detail): © privé

  „Ik kon het geleerde onmiddellijk voor mijn eigen lessen gebruiken“ – Paola De Paolis, DLL 4 en DLL 10

  Zeer productief aan het DLL-cursusconcept vond ik de mogelijkheid om didactische voorstellen en onderwijsontwerpen onmiddellijk in de schoolpraktijk te kunnen overnemen. De gedachten over fysiologische processen en gedragspatronen bij jongeren hebben me geholpen om beter en preciezer op de onderwijsfases of de lesplanning te letten en met sociale vormen van het onderwijs te experimenten, die het beste bij mijn leerdoelen helpen. In het kader hiervan heb ik me vooral met rustfases beziggehouden. Deze integreer ik sindsdien in mijn eigen onderwijspraktijk. Hierdoor kunnen de scholieren na activeringsoefeningen het geleerde systematiseren. Dit heeft bewezen heel productief te zijn.
  Paola De Paolis, (1963), werkt sinds ruim 25 jaar als lerares Duits als vreemde taal, momenteel in vaste dienst in het Neusprachliche Gymnasium Giordano Bruno in Turijn.

 • Ellen Marion Kentner Foto (detail): © privé

  „De creativiteit van de leerlingen en de leerkracht wordt gestimuleerd“ – Ellen Marion Kentner, DLL 1 en DLL 10

  Altijd op zoek naar nieuwe impulsen ben ik ervan overtuigd dat duurzaam onderwijs mijn leerlingen hun leven lang voordeel oplevert. Daarom vond ik het erg leuk om door de DLL-cursussen op mijn onderwijsvaardigheden te reflecteren. Het doel van DLL 10 is de leerlingen te laten zien hoe belangrijk een eigen correctie is en ze te helpen, taalkundig niet passende uitingen te herkennen. Toen de scholieren leerpakketten maakten, ontdekten we dat alleen al dit proces hun voorkennis activeert, consolideert en daardoor het bewuste leren stimuleert. De creativiteit van de leerlingen en de leerkracht wordt hierdoor gestimuleerd en benut. De levendige uitwisseling tussen ons als leerkrachten was heel interessant en motiverend. Ik zal er ook in de toekomst aan werken, mezelf tijdens de lessen bewuster te observeren.
  Ellen Marion Kentner, (1962), creatief pedagoge en lerares Duits als vreemde taal, onderwijst Duits aan twee privéscholen in Zwitserland.

 • Korana Justić Foto (detail): © privé

  „Ik kon mijn eigen onderwijspraktijk onderzoeken“ – Korana Justić, zes DLL-eenheden, momenteel DLL 3 en DLL 10

  Aan de DLL-bijscholingen bevalt me heel goed dat een leerkracht Duits als vreemde taal continu suggesties krijgt om nieuwe handelingsmogelijkheden in het onderwijs te herkennen en uit te proberen. Zeer interessant en nuttig vond ik ook de toegang tot een multimedia-database met authentieke onderwijs- en leersituaties voor verschillende doelgroepen overal ter wereld. Uit de DLL-bijscholing neem ik veel nieuwe impulsen en ideeën voor mijn lessen mee. Deze ideeën kreeg ik door de zelfleermaterialen, de verschillende soorten taken en de uitwisseling met collega’s. De praktijkverkenningsprojecten waren voor mij heel nuttig. Ze hebben me geholpen om op belangrijke of interessante aspecten van mijn eigen onderwijs te reflecteren.
  Korana Justić, (1977), werkt sinds 2008 als lerares Duits aan een school voor beroepsonderwijs in Zagreb en als freelance leerkracht voor het Goethe-Institut Kroatië.

 • Birgit Schölkens Foto (detail): © privé

  „Bijzonder nuttig waren de voorstellen voor leermotivatie“ – Birgit Schölkens, DLL 10: Duits als vreemde taal voor jongeren

  Zeer leerzaam waren voor mij de inzichten met betrekking tot de ontwikkelingspsychologische veranderingen en de cognitieve ontwikkeling van jongeren. Ook de introductie en toepassing van specifieke didactische methodes in het Duits als vreemde taal-onderwijs met jongeren zijn me goed bevallen. Voor mijn eigen lessen waren onder andere de lesplanningen, de suggesties voor leermotivatie, de sterkere inzet van digitale media en het projectwerk bijzonder nuttig. Het verkenningsproject had betrekking op het leerproces bij het gebruik van leerposters in het onderwijs. Wij ontdekten dat alleen al het creatieve vormgeven van dergelijke posters een belangrijke bijdrage aan het leerproces levert. Daarom heb ik deze strategie zelf in mijn onderwijspraktijk geïntegreerd.
  Birgit Schölkens, (1961), onderwijst sinds 2013 Duits als vreemde taal aan een privéschool in Lugano en was onder andere zeven jaar lector voor Duits als vreemde taal aan de Staatsuniversiteit in Milaan.

 • Jessica Wunder Foto (detail): © privé

  „De hoge kwaliteit van het lesmateriaal was indrukwekkend“ – Jessica Wunder, DLL-opbouwstudie Duits onderwijzen – grondslagen voor de praktijk

  De persoonlijke begeleiding door competente tutoren en het individuele tijdmanagement zijn me heel goed bevallen. Voor het studeren naast het werk is dat heel prettig. Bovendien was ik onder de indruk van de hoge kwaliteit van het lesmateriaal. Nuttig voor mijn eigen onderwijspraktijk waren de leergerichte onderwijsvormgeving, de keuze van het onderwijs- en leermateriaal volgens didactisch-methodische principes en het zinvolle gebruik van digitale media. Dit alles vond plaats in een kader dat het mogelijk maakte om de eigen lespraktijk te reflecteren, hierover met collega’s van gedachten te wisselen en handelingsalternatieven te ontwikkelen. Deze speciale leeromgeving heb ik als heel zinvol ervaren.
  Jessica Wunder, (1979), is Duits als vreemde taal-/Duits als tweede taal-student aan de Universität Bielefeld en zelfstandige lerares Duits als tweede taal in integratiecursussen.

 • Elena Alston Foto (detail): © privé

  „De DLL-nascholing heeft mijn blik veel scherper gemaakt“ – Elena Alston, DLL 6

  Heel boeiend aan de DLL-nascholing was voor mij de wisselwerking tussen de eigen onderwijspraktijk en daardoor ook mijn individuele ervaringen als leerkracht en de vakinhoudelijke input van de nascholing. Interactief en in uitwisseling met collega’s uit de meest uiteenlopende contexten kon ik zo steeds weer onder heel specifieke gezichtspunten op mijn rol als leerkracht en mijn eigen lessen reflecteren. Dit verbeterde mijn waarneming en mijn aandacht voor processen in mijn lesplanning. Deze gebruik ik nu veel effectiever en bewuster. In mijn verkenningsproject heb ik me gericht op verschillende modellen voor het vormgeven van het onderwijs en de uitvoering voor verschillende doelgroepen. Om deze reden komt nu ook steeds weer de boemerang in mijn Duitse lessen in actie – in de planning van de les wel te verstaan!
  Elena Alston,(1988), is sinds 2008 op het gebied Duits als vreemde taal actief: eerst als tutor, later als assistent vreemde talen en sinds 2014 als leerkracht Duits als vreemde taal aan Goethe-Institut New York.

 • Anna-Dorothea Csaky-Pallavicini Foto (detail): © privé

  „Ik heb sterk geprofiteerd van de praktijkgerichtheid“ – Anna-Dorothea Csaky-Pallavicini volgde de bijscholing DLL „Deutsch lehren lernen“ en de cursus Duits als vreemde taal onderwijzen

  Zeer prettig was de mogelijkheid om de tijd voor leren of het maken van opgaven vrij in te delen. Ook het lesmateriaal vond ik nuttig. Dit was zo vormgegeven dat ik vrijwel zonder extra lesmateriaal kon werken. Anderzijds werden voldoende verdiepende literatuur of links aangegeven, als ik me in een onderwerp verdiepen wilde. Ik kon bijzonder goed profiteren van de praktijkgerichtheid van het leerconcept, bijvoorbeeld bij het gebruik van internet-toepassingen. In mijn eigen praktijkverkenningsprojecten heb ik me onder andere gericht op de mogelijkheid om via de wijziging van de zitplaatsen meer rust in de leersituatie te brengen. Voor mijn eigen onderwijs heb ik veel praktische ideeën opgedaan. Ook de veel verschillende leerboeken die ik heb leren kennen helpen me verder.
  Anna-Dorothea Csaky-Pallavicini,(1966), is sinds 2013 in een nevenfunctie werkzaam als leerkracht Duits als tweede taal aan een taalschool in Zwitserland.

 • Ivana Valjak Ilić Foto (detail): © privé

  „Nu heb ik de moed om nieuwe lesmethoden uit te proberen“ – Ivana Valjak Ilić, neemt sinds 2014 aan DLL-nascholingen deel. Momenteel volgt zij DLL 6 en 10.

  De DLL-nascholingsserie presenteert de modernste methodische en didactische benaderingen en combineert een aanwezigheidsfase (drie zaterdagen) met online-werk. Het belangrijkst bij alle DLL-eenheden waren voor mij uitwisseling met collega’s, de feedback van de tutoren en de praktijkverkenningsprojecten. In mijn lessen neem ik uit elke eenheid en ieder verkenningsproject veel mee: waardevolle en motiverende tips van andere deelnemers, inspirerende voorbeelden van succesvol Duits als vreemde taal-onderwijs en de moed om nieuwe lesmethodes in mijn eigen dagelijkse lespraktijk uit te proberen. Zo laat ik mijn scholieren hun eigen leersucces zelf beoordelen, adviseer ik ze om digitale media zinvol in de les te gebruiken en motiveer ik ze om verschillende lees- en leerstrategieën bewust te trainen.
  Ivana Valjak Ilić, (1983), onderwijst sinds 2009 Duits als vreemde taal op een basisschool in het Kroatische Dubrava.

Top