Contact en inschrijving
Amsterdam

Frau vor einem Computer sitzend Getty Images

Hebt u interesse in een van onze taalcursussen of wilt u nog meer informatie? Op het secretariaat van de taalafdeling geven wij u graag persoonlijk advies.


U heeft interesse in een Duitse taalcursus in Amsterdam of online?
U kunt telefonisch contact met ons opnemen (+31 20 5312911), een e-mail schrijven of langskomen op onze taalafdeling voor een persoonlijk gesprek.
De volgende cursussen op locatie in Amsterdam starten vanaf 19 september 2022 en vanaf 7 november 2022.
Ons cursusprogramma vind u hier.

Inschrijving:
Inschrijving voor onze cursussen gebeurt via boeking in onze webshop

Als u reeds aan één van onze taalcursussen hebt deelgenomen, kunt u zich inschrijven voor de vervolgcursus door de cursus via onze webshop te boeken.

Als u nog niet aan een van onze taalcursussen hebt deelgenomen, zullen we eerst uw taalniveau bepalen 
Hiervoor boekt u eerst de niveautest op onze website. Vervolgens doet u het schriftelijke gedeelte van de plaatsingstoets rechtstreeks op de website. Na de schriftelijke test nemen wij telefonisch contact met u op om samen met u het mondelinge gedeelte van de plaatsingstoets af te leggen. Zodra uw taalniveau is vastgesteld, kunt u de cursus via de website boeken.
 
 • De cursusprijzen zijn exclusief lesmateriaal.
 • De kosten voor het lesmateriaal bedragen € 30,00
 • Onze cursussen zijn vrij van BTW.
 • Tot 11-9-2022 10% korting voor herfstcursussen online, code AUTUMN22. Houders van een studentenkaart, stadspas en vanaf de derde cursus krijgen op onze cursussen op locatie een korting van 15% op de cursusprijs, korting voor een verfolgcursus is € 35,00. U ontvangt de kortingscode op verzoek per e-mail.

Maandag tot donderdag, 10:00-17:00 uur

Wij bieden cursussen aan:
 • van januari tot april
 • van mei tot juli
 • in augustus (intensieve cursussen)
 • van september tot december

Herfstvakantie 2022:
15 t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie 2022/23:
24 december 2022 t/m 8 januari 2023

1. Algemene voorwaarde voor deelname

De cursist moet minimaal 18 jaar zijn.

2. Betalingsvoorwaarden

Het cursusgeld inclusief de inschrijfkosten dient binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening te worden betaald. Als de rekening nadat de helft van de cursustijd verstreken is nog niet is voldaan, heeft het Goethe-Institut het recht de betreffende deelnemer uit te sluiten van de lessen.

3. Prijzen

3.1. De prijzen, die op het tijdstip van aanmelding in de desbetreffende brochure van het Goethe-Institut vermeld staan, maken deel uit van de overeenkomst.

3.2. In geval van omboeking door de cursist (bijv. verandering van de cursusdag c.q. tijdstip of bij het wisselen van cursus) zijn aan de eerste wijziging geen kosten verbonden. Voor elke verdere omboeking moet een bijdrage van 10% van het cursusgeld worden betaald.

3.3. Studenten ontvangen een korting van 15% op het cursusgeld indien dit tijdens de inschrijving te kennen wordt gegeven en dit kunnen aantonen middels hun studentenpas. Een terugbetaling van die korting achteraf is niet mogelijk.

4. Annulering

4.1 Voor het geval dat de cursist niet aan de cursus kan deelnemen, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht: bij schriftelijke annulering van de cursus voor de 2e cursusavond wordt het cursusgeld na aftrek van € 30,00 administratiekosten terugbetaald. Bij annulering na de bovengenoemde termijn is er geen teruggave van het cursusgeld meer mogelijk.

4.2 De annuleringsverklaring moet schriftelijk (per post of mail) worden ingeleverd. Bepalend voor deze termijn is de ontvangstdatum bij het Goethe-Institut.

5. Indeling van de cursussen/grootte van de klassen

5.1. De indeling in een cursusniveau gebeurt op grond van inschalingstest in het GI.

5.2. Onze cursussen hebben ten minste 6 en maximaal 16 deelnemers. In het geval van te weinig deelnemers bij aanvang van de cursus, behouden wij ons het recht voor, deze cursus te annuleren of te verschuiven. In dit geval bieden wij de deelnemers de mogelijkheid een andere cursus te volgen of het gehele cursusgeld teruggestort te krijgen. Helaas kunnen er alleen maar cursussen gevormd worden, die aan het eind van de inschrijvingstermijn het minimaal aantal deelnemers hebben. Om te voorkomen, dat een cursus moet worden afgezegd, die bij tijdige aanmelding wel doorgang had kunnen vinden, verzoeken wij u dan ook in uw eigen belang om zich binnen de aangegeven termijn aan te melden.

6. Plichten van de cursist(e)

De cursist(e) is verplicht zich aan de regels van de cursus en van het Goethe-Institut zelf te houden.

7. Aansprakelijkheid van het Goethe-Institut/overmacht

De aansprakelijkheid van het GI en zijn medewerkers is tot opzet en grove nalatigheid beperkt. GI stelt zich niet aansprakelijk voor uitval van haar diensten door overmacht (bijv. natuurrampen, brand, overstromingen, oorlog, ambtelijke verordeningen en andere omstandigheden, die buiten de macht van beide partijen staan).

 • De cursusprijzen zijn exclusief boeken en materiaalkosten.
 • De kosten voor het lesmateriaal bedragen afhankelijk van het niveau € 25,00 tot € 45,00.
 • Onze cursussen zijn vrij van BTW.
 • Wij geven 15% korting aan studenten en stadspashouders.

Top