Goethe-Zertifikat B2

U wilt ...

  • zich op een studie in Duitsland voorbereiden.
  • bij een sollicitatie aantonen dat u beschikt over kennis van het Duits op gevorderdenniveau
  • u voorbereiden op een functie op medisch gebied in Duitsland
  • aantonen dat u niveau B2 met succes hebt doorlopen
  • een officieel en internationaal erkend certificaat kunnen overleggen

Het Goethe-Zertifikat B2 is een examen Duits voor jongeren en volwassenen. Het certificaat bevestigt dat kandidaten een vergevorderd taalniveau hebben en komt overeen met het vierde (B2) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Als u voor dit examen slaagt, kunt u …

  • de grote lijnen begrijpen van complexe teksten over zowel concrete als abstracte onderwerpen, maar ook inhoudelijke discussies op uw eigen vakgebied volgen.
  • zich zodanig vloeiend en spontaan uitdrukken dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit van een van de partijen een grote inspanning vergt.
  • duidelijk en gedetailleerd communiceren over een breed scala van onderwerpen, een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties. 

Voorbereiding

Oefenmateriaal

Hier vindt u oefenpakketten om online te oefenen, ook vrij toegankelijk en interactief.

Meer informatie

Wat testen we voor het Goethe-Zertifikat B2? Wat is er nog meer belangrijk?