Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Je wilt …

  • een examen Duits voor jongeren tussen 12 en 16 jaar afleggen
  • elementaire kennis van het Duits kunnen aantonen
  • aantonen dat je stap A2 met succes hebt doorlopen
  • een officieel en internationaal erkend certificaat ontvangen

Het Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch is een examen Duits voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Het bevestigt dat kandidaten elementaire kennis hebben verworven en komt overeen met het tweede (A2) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Door te slagen voor dit examen bewijs je dat je …

  • zinnen en veelgebruikte uitdrukkingen in alledaagse situaties kunt begrijpen en gebruiken.
  • je gesprekken kunt voeren in eenvoudige routinesituaties, waarin informatie over vertrouwde en bekende onderwerpen wordt uitgewisseld.
  • met eenvoudige middelen je eigen afkomst en opleiding, je directe omgeving en dingen in samenhang met je directe behoeftes kunt beschrijven. 

Voorbereiding

Oefenmateriaal

Hier vind je oefenpakketten om online te oefenen, ook interactief.

Meer informatie

Wat testen we in de Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch? Wat is er nog meer belangrijk?