DLL - Deutsch lehren lernen

DLL © Goethe-Institut

DLL - Deutsch Lehren Lernen

Beter Duits onderwijzen? Profiteer nu van de gelegenheid. Vanaf januari 2018 beginnen nieuwe DLL-cursussen in Nederland.
 

DLL-Trailer Standbild © Goethe-Institut; DLL
© Goethe-Institut; DLL

Deutsch Lehren Lernen (Duits onderwijzen leren) (DLL) brengt het Duits-onderwijs onder de aandacht. Deze serie cursussen van het Goethe-Institut is speciaal ontwikkeld voor leraren Duits als vreemde taal en Duits als tweede taal. DLL dient voor de praktijkgerichte kwalificatie van leraren – zowel in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en als in het volwassenenonderwijs.
DLL is gericht op leraren van het vak Duits als vreemde taal in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Maar ook zonder een studie germanistiek of Duits als vreemde taal te hebben afgesloten kunnen leerkrachten hun vaardigheden verbeteren met eenheden van de DLL-serie. De voorwaarden voor het deelnemen zijn een voltooide hogeschool- of universitaire studie en Duitskennis op het niveau B2 volgens het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (GER).
In een DLL-bijscholingscursus werkt u met één DLL-eenheid. Elke cursus omvat drie volle aanwezigheidsdagen en een leerfase van elf weken. De online-leerfase vindt plaats op het leerplatform van het Goethe-Institut. Als u nog geen ervaring met een Moodle-gebaseerd leerplatform heeft, dan adviseren wij u om deel te nemen aan onze technische introductie tot het leerplatform Moodle die één week duurt en aan iedere DLL-eenheid voorafgaat.

In elke DLL-eenheid verkennen de deelnemende leerkrachten hun eigen onderwijspraktijk. Met praktijkverkenningsprojecten kunnen leerkrachten – rekening houdend met de specifieke context en hun beperkte tijd en energie – hun onderwijs aan de hand van vragen observeren, beoordelen en eventueel veranderen.
Formaat van een DLL-cursus
(= 1 DLL-eenheid)
Introductie tot het leerplatform Moodle (optioneel)
1. Aanwezigheidsdag
Online-leerfase
2. Aanwezigheidsdag
Online-leerfase
3. Aanwezigheidsdag 
 
250 euro per cursus:
  • Introductie tot het leerplatform Moodle
  • 3x aanwezigheidsdagen (incl. lunch)
  • Begeleiding van de online-leerfase door opgeleide DLL-trainers
  • Begeleidend boek bij de cursus
Variant 1: In de volgende cursussen leert u in de online-fase samen met andere leerkrachten van verschillende Nederlandse schooltypes.
Periode* DLL-
eenheid
Cursuslocatie van de aanwezigheids dagen
08-01 t/m 07-04-2018
aanwezigheidsdagen
13-01 / 17-03 / 07-04
aanmeldtermijn
10-12-2017
DLL1
DLL7
Goethe-Institut Rotterdam
Goethe-Institut Amsterdam
09-04 t/m 07-07-2018
aanwezigheidsdagen
14-04 / 16-06 / 07-07
aanmeldtermijn
11-03-2018
DLL3
DLL4
Goethe-Institut Rotterdam
Goethe-Institut Amsterdam
17-09 t/m 15-12-2018
aanwezigheidsdagen
22-09 / 24-11 / 15-12
aanmeldtermijn
05-09-2018
DLL2
DLL6
Goethe-Institut Rotterdam
Goethe-Institut Amsterdam

* incl. de optionele introductieweek Moodle en een week vakantie


Variant 2: In de volgende cursussen leert u in de online-fase samen met andere leerkrachten van verschillende schooltypes uit landen in de regio Noordwest-Europa.
Periode* DLL-
eenheid
Cursuslocatie van de aanwezigheids dagen
03-02 t/m 19-05-2018
aanwezigheidsdagen
03-02 / 21-04 / 19-05
aanmeldtermijn
28-01-2018
DLL8
DLL10
Goethe-Institut Rotterdam
Goethe-Institut Amsterdam* zonder optionele introductieweek Moodle
Indien gewenst kunt u van 8 tot 12 januari 2018 aan een introductie tot het leerplatform Moodle deelnemen.
Naast de drie aanwezigheidsdagen vereist het werkvolume voor de elf weken durende online-fase per DLL-eenheid een tijdsinvestering van ongeveer 75-90 uur. Dit is een richtwaarde die afhankelijk van het taalniveau, het werk- en leestempo kan variëren.
Na het voltooien van de DLL-eenheid krijgen de deelnemers een deelnamecertificaat van het Goethe-Institut.

Eenheden

Als leerkracht bepalen wij wat er in de les gebeurt. Waardoor laten we ons leiden? Welke overtuigingen over goed onderwijs brengen wij mee? Wat zijn de bijzondere uitdagingen van het onderwijs? Hoe creëren we een angstvrije, motiverende en leerbevorderende sfeer in de klas? Hoe sturen we de processen in de les en begeleiden we de scholieren op hun weg? Hoe kunnen we onszelf als leerkrachten professioneel verder ontwikkelen?
 
Volgende cursus  
Introductie tot het leerplatform Moodle (optioneel) 8-12 januari 2018
Aanwezigheidsseminar 1 zaterdag 13 januari 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Rotterdam
Online-fase 15 januari - 6 april 2018
Aanwezigheidsseminar 2 zaterdag 17 maart 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Rotterdam
Aanwezigheidsseminar 3 zaterdag 7 april 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Rotterdam

Wilt u deze cursus boeken? Gebruik dan a.u.b. ons aanmeldformulier.

Aanmeldingen tot: 10-12-2017

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
De leerlingen en alles wat zij in de les meebrengen, beïnvloeden het onderwijs- en leerproces. Als we onze leerlingen kennen, kunnen we ons beter aan hen oriënteren en ze helpen en begeleiden.
 
Volgende cursus  
Introductie tot het leerplatform Moodle (optioneel) 17-21 september 2018
Aanwezigheidsseminar 1 zaterdag 22 september 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Rotterdam
Online-fase 24 september - 15 december 2018
Aanwezigheidsseminar 2 zaterdag 24 november 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Rotterdam
Aanwezigheidsseminar 3 zaterdag 15 december 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Rotterdam

Wilt u deze cursus boeken? Gebruik dan a.u.b. ons aanmeldformulier.

Aanmeldingen tot: 05-09-2018

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
Deze eenheid is gewijd aan de taal die we onderwijzen. Wat is kenmerkend voor Duits als vreemde taal op het gebied van woordenschat, grammatica, fonetiek en pragmatiek? Wat moet ik weten om de leerlingen uit te leggen hoe het Duits functioneert, zodat de communicatie slaagt? Hoe wordt de Duitse taal in leermiddelen weergegeven en hoe kunnen wij de woordenschat, grammatica en fonetiek het beste overdragen?
 
Volgende cursus  
Introductie tot het leerplatform Moodle (optioneel) 9-13 april 2018
Aanwezigheidsseminar 1 zaterdag 14 april 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Rotterdam
Online-fase 15 april - 8 juli 2018
Aanwezigheidsseminar 2 zaterdag 16 juni 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Rotterdam
Aanwezigheidsseminar 3 zaterdag 7 juli 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Rotterdam

Wilt u deze cursus boeken? Gebruik dan a.u.b. ons aanmeldformulier.

Aanmeldingen tot: 11-03-2018

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
Opgaven, oefeningen en interactie in het klaslokaal zijn manieren om talig handelen te leren. Hoe dit in het moderne taalonderwijs gebeurt, toont deze eenheid aan de hand van de vaardigheden spreken en schrijven.
 
Volgende cursus  
Introductie tot het leerplatform Moodle (optioneel) 9-13 april 2018
Aanwezigheidsseminar 1 zaterdag 14 april 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Amsterdam
Online-fase 15 april - 8 juli 2018
Aanwezigheidsseminar 2 zaterdag 16 juni 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Amsterdam
Aanwezigheidsseminar 3 zaterdag 7 juli 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Amsterdam

Wilt u deze cursus boeken? Gebruik dan a.u.b. ons aanmeldformulier.

Aanmeldingen tot: 11-03-2018

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
Leermiddelen en media hebben een grote betekenis in het onderwijs. Hoe moderne leermiddelen er uitzien, hoe u ze gebruikt en zelf didactiseert, toont deze eenheid aan de hand van de vaardigheden luisteren en lezen.
 
Volgende cursus
gepland voor 2019
Waar gaan we van uit als we ons onderwijs plannen, welke concepten van leerdoelen/vaardigheden liggen aan ons handelen ten grondslag? Hoe plannen we een les, welke ideeën over een zinvol verloop van fasen in de les zijn er? De manier waarop wij het onderwijs plannen, wordt door richtlijnen en didactisch-methodische principes beïnvloed. In deze eenheid houden we ons bezig met actuele oriëntatiepunten voor uw dagelijks werk als leerkracht. Ook maakt u kennis met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijsplanning.
 
Volgende cursus  
Introductie tot het leerplatform Moodle (optioneel) 17-21 september 2018
Aanwezigheidsseminar 1 zaterdag 22 september 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Amsterdam
Online-fase 24 september - 15 december 2018
Aanwezigheidsseminar 2 zaterdag 24 november 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Amsterdam
Aanwezigheidsseminar 3 zaterdag 15 december 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Amsterdam

Wilt u deze cursus boeken? Gebruik dan a.u.b. ons aanmeldformulier.

Aanmeldingen tot: 05-09-2018

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
Welke functie hebben toetsen, testen en evalueren en aan welke principes en standaards moeten ze voldoen? Hoe ontwikkelt u toetsopgaven voor uw eigen onderwijs? Hoe kunnen de resultaten van de evaluatie in het leerproces worden opgenomen? Deze vragen vormen de focus van de nieuwe eenheid.
 
Volgende cursus  
Introductie tot het leerplatform Moodle (optioneel) 8-12 januari 2018
Aanwezigheidsseminar 1 zaterdag 13 januari 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Amsterdam
Online-fase 15 januari - 6 april 2018
Aanwezigheidsseminar 2 zaterdag 17 maart 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Amsterdam
Aanwezigheidsseminar 3 zaterdag 7 april 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Amsterdam

Wilt u deze cursus boeken? Gebruik dan a.u.b. ons aanmeldformulier.

Aanmeldingen tot: 10-12-2017

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
Centraal staan bijv. taalverwervingsprocessen bij kinderen, ontwikkelingspsychologische aspecten van het leren op jonge leeftijd, het leren van vaardigheden en vooral methodisch-didactische aspecten van het onderwijzen van kinderen.
 
Volgende cursus  
Introductie tot het leerplatform Moodle (optioneel) 8-12 januari 2018
Aanwezigheidsseminar 1 zaterdag 3 februari 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Rotterdam
Online-fase 3 februari - 19 mei 2018
Aanwezigheidsseminar 2 zaterdag 21 april 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Rotterdam
Aanwezigheidsseminar 3 zaterdag 19 mei 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Rotterdam

Wilt u deze cursus boeken? Gebruik dan a.u.b. ons aanmeldformulier.

Aanmeldingen tot: 28-01-2018

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
DaF voor jongeren richt zich aan leraren Duits als vreemde taal die onderwijs geven aan jongeren van 12 tot 19 jaar.

Deze eenheid houdt zich bezig met de nieuwste wetenschappelijke kennis en verklaart de cognitieve, lichamelijke, sociale en taalkundige ontwikkelingsprocessen bij jongeren en de betekenis hiervan voor het leren van talen. Resultaten van enquêtes onder jongeren tonen welke rol de leermotivatie speelt en hoe jongeren zich een goede leraar of lerares Duits voorstellen.
 
Volgende cursus  
Introductie tot het leerplatform Moodle (optioneel) 8-12 januari 2018
Aanwezigheidsseminar 1 zaterdag 3 februari 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Amsterdam
Online-fase 3 februari - 19 mei 2018
Aanwezigheidsseminar 2 zaterdag 21 april 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Amsterdam
Aanwezigheidsseminar 3 zaterdag 19 mei 2018
10:00-17:15 uur
Goethe-Institut Amsterdam

Wilt u deze cursus boeken? Gebruik dan a.u.b. ons aanmeldformulier.

Aanmeldingen tot: 28-01-2018

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.