Werkstatt Deutsch

Werkstatt Deutsch 2020 © Creative Commons CC0

Wir haben Ihnen in den letzten Monaten bei Workshops, Konferenzen und Kongressen genau zugehört und greifen Ihre Themenwünsche in der „Werkstatt Deutsch 2020“ auf!

Die Fortbildungsreihe richtet sich an Deutschlehrer*innen aller Schulstufen in den Niederlanden.

Einmal monatlich werden Sie unsere gut ausgebildeten Fortbilder*innen abwechselnd an unseren Standorten in Amsterdam (freitags) und Rotterdam (mittwochs) zu einer Werkstatt begrüßen. Eine Werkstatt findet von 14.00 bis 17.30 Uhr (inkl. Kaffeepause) statt.

Jede Werkstatt knüpft an einzelne Aspekte der Fort- und Weiterbildungsreihe des Goethe-Instituts Deutsch Lehren Lernen (DLL) an.

Übersicht für das 1.Kalenderhalbjahr 2020:

Fr 17.01.2020
Amsterdam
Prüfen, Testen und Evaluieren - Prüfungsaufgaben für den Unterricht
Mi 12.02.2020
Rotterdam
Warum Grammatik nicht langweilig sein muss
Fr 13.03.2020
Amsterdam
Keine Angst vorm Sprechen!
Mi 08.04.2020
Rotterdam
Interaktiv mit digitalen Medien
Fr 08.05.2020
Amsterdam
Wie gute Unterrichtsplanung zum Lernziel führt
Mi 03.06.2020
Rotterdam
Deutsch lernen - kinderleicht und kindgerecht

Teilnahmegebühr
  • pro Werkstatt € 70
  • bei drei Werkstätten insgesamt € 190
  • bei sechs Werkstätten die sechste Werkstatt gratis
Der Teilnahmebeitrag wird vor Ort mit der Bankkarte gezahlt ("pinnen").
Die Ermäßigung wird beim Besuch der dritten und der sechsten Werkstatt verrechnet.

Eenheden

Als leerkracht bepalen wij wat er in de les gebeurt. Waardoor laten we ons leiden? Welke overtuigingen over goed onderwijs brengen wij mee? Wat zijn de bijzondere uitdagingen van het onderwijs? Hoe creëren we een angstvrije, motiverende en leerbevorderende sfeer in de klas? Hoe sturen we de processen in de les en begeleiden we de scholieren op hun weg? Hoe kunnen we onszelf als leerkrachten professioneel verder ontwikkelen?

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
De leerlingen en alles wat zij in de les meebrengen, beïnvloeden het onderwijs- en leerproces. Als we onze leerlingen kennen, kunnen we ons beter aan hen oriënteren en ze helpen en begeleiden.

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
Deze eenheid is gewijd aan de taal die we onderwijzen. Wat is kenmerkend voor Duits als vreemde taal op het gebied van woordenschat, grammatica, fonetiek en pragmatiek? Wat moet ik weten om de leerlingen uit te leggen hoe het Duits functioneert, zodat de communicatie slaagt? Hoe wordt de Duitse taal in leermiddelen weergegeven en hoe kunnen wij de woordenschat, grammatica en fonetiek het beste overdragen?

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
Opgaven, oefeningen en interactie in het klaslokaal zijn manieren om talig handelen te leren. Hoe dit in het moderne taalonderwijs gebeurt, toont deze eenheid aan de hand van de vaardigheden spreken en schrijven.

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
Leermiddelen en media hebben een grote betekenis in het onderwijs. Hoe moderne leermiddelen er uitzien, hoe u ze gebruikt en zelf didactiseert, toont deze eenheid aan de hand van de vaardigheden luisteren en lezen.

Volgende cursus: 14-09 t/m 23-11-2019

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
Waar gaan we van uit als we ons onderwijs plannen, welke concepten van leerdoelen/vaardigheden liggen aan ons handelen ten grondslag? Hoe plannen we een les, welke ideeën over een zinvol verloop van fasen in de les zijn er? De manier waarop wij het onderwijs plannen, wordt door richtlijnen en didactisch-methodische principes beïnvloed. In deze eenheid houden we ons bezig met actuele oriëntatiepunten voor uw dagelijks werk als leerkracht. Ook maakt u kennis met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijsplanning.

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
Welke functie hebben toetsen, testen en evalueren en aan welke principes en standaards moeten ze voldoen? Hoe ontwikkelt u toetsopgaven voor uw eigen onderwijs? Hoe kunnen de resultaten van de evaluatie in het leerproces worden opgenomen? Deze vragen vormen de focus van de nieuwe eenheid.

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
Centraal staan bijv. taalverwervingsprocessen bij kinderen, ontwikkelingspsychologische aspecten van het leren op jonge leeftijd, het leren van vaardigheden en vooral methodisch-didactische aspecten van het onderwijzen van kinderen.

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.
DaF voor jongeren richt zich aan leraren Duits als vreemde taal die onderwijs geven aan jongeren van 12 tot 19 jaar.

Deze eenheid houdt zich bezig met de nieuwste wetenschappelijke kennis en verklaart de cognitieve, lichamelijke, sociale en taalkundige ontwikkelingsprocessen bij jongeren en de betekenis hiervan voor het leren van talen. Resultaten van enquêtes onder jongeren tonen welke rol de leermotivatie speelt en hoe jongeren zich een goede leraar of lerares Duits voorstellen.

Anne-Katrin Bläske beantwoordt graag uw vragen over de inhoud van de cursus.