Mach mit Mobil!

Mach-mit-Mobil © Goethe-Institut De Mach-mit-Mobil beoogt leerlingen en studenten voor het vak Duits te interesseren, interessante informatie over Duitsland te bieden en het belang te onderstrepen van een goede kennis van het Duits in het beroepsleven.Vanuit Rotterdam rijdt de Mach-mit-Mobil door het hele land en bezoekt scholen, ROC’s en hogescholen. Ons team organiseert spannende activiteiten rondom Duitsland en de Duitsers.

De leerlingen en studenten worden er actief bij betrokken en ontdekken op communicatieve en handelingsgeoriënteerde wijze de Duitse taal en cultuur. Ze testen hun kennis van het Duits en breiden deze uit, maken kennis met nieuwe zaken en worden gemotiveerd, om deel te nemen aan andere activiteiten en projecten. Het programma wordt inhoudelijk afgestemd met de docenten.

Een directe inkijk in de veelvuldige programma’s van de Mach-mit-Mobil biedt onze
slideshow

Partners en Sponsoren

Logo BMW
Europees Platform
Actiegroep Duits