Workshop Opbouwen van productieve vaardigheden

Workshop „Opbouwen van productieve vaardigheden“ © Creative Commons CC0 / bearbeitet von Johanna Hartwig

za 11-05-2019

Goethe-Institut Amsterdam

Herengracht 470
Amsterdam

Inhoud van de workshop
Taalproductie door te spreken of schrijven moedigt scholieren actief aan om inhoud te creëren door middel van bekende of vooraf gedefinieerde structuren. In deze workshop willen we samen mogelijkheden en ideeën voor de ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden onderzoeken. 

Het gaat onder andere om 
  • activiteiten om op te warmen voor het spreken
  • van teksten afgeleide activiteiten
  • activiteiten voor vrij spreken en creatief schrijven 
  • activiteiten met uitdrukkingen
Deze workshop biedt u het kader, de gelegenheid en de methoden om uw eigen vragen te beantwoorden en uw antwoorden te vergelijken met die van collega's. Essentieel zijn uw inzet en uw bereidheid om kennis te maken met verschillende werkwijzen en opvattingen. De centrale vraag voor ons is altijd hoe u de inhoud van de workshop kunt gebruiken voor uw werk en uw eigen lessen.

Doelen van de workshop
  • u kent de basiscompetenties die leerlingen in het vreemdetalenonderwijs moeten verwerven.
  • u kunt het standpunt van communicatieve, actiegerichte en leerlinggerichte lessen verdedigen.
  • u beleeft en simuleert leeractiviteiten en werkvormen die geschikt zijn voor het opbouwen van productieve vaardigheden.
  • u kent veel ideeën en methoden die actief, omvattend en coöperatief leren bevorderen en kunt deze in uw eigen lessen integreren.
  • u kunt reflecteren op uw eigen onderwijspraktijk.  
Docent
Bernadett Veress komt uit de praktijk, is DaF-lerares en germaniste. Ze heeft vele jaren onderwijservaring met kinderen, jongeren en volwassenen. Ze werkt al 20 jaar internationaal als docententrainer voor het Goethe-Institut en geeft seminars en workshops over methodologie en didactiek (over verschillende DaF, FüDaf, CLIL-onderwerpen) voor docenten op elk schoolniveau. Als expert op het gebied van het leren van vreemde talen op jonge leeftijd is ze ook actief op het gebied van materiaalontwikkeling. Ze is verder coauteur van verschillende materialen van het Goethe-Instituut, zoals Fokus Grundschule, Hans Hase in Kindergarten und Vorschule, Jeder ist anders – Musical für Kinder mit Hans Hase, Deutschmodule für Kinder, didactisch materiaal voor de Duitse digitale kinderuniversiteit en nog veel meer.

Aanmelding
Het aantal deelnemers voor de workshop is beperkt tot 16. Schrijf u vroegtijdig in om zeker te zijn van een plaats! U kunt zich aanmelden bij: Patricia.Tilkorn@goethe.de
 

Terug