Interculturele trainingen

Interculturele vaardigheden: de sleutel tot succes

Interculturele vaardigheden vormen de sleutel tot een autonoom optreden in een internationale omgeving – en daarmee de basis voor succesvol zakendoen. Daarmee legt u het fundament voor een productieve en vertrouwde samenwerking binnen uw team.

Het Goethe-Instituut: uw voordeel

Profiteer van

 • onze meer dan 60-jarige ervaring als culturele bemiddelaar en vormgever van de uitwisseling tussen Duitsland en de wereld 
 • een wereldwijd netwerk met 159 vestigingen in 98 landen
 • het geven van trainingen op meer dan 20 locaties conform dezelfde kwaliteitsnormen 
Uw medewerk(st)ers
 • ontwikkelen gevoel voor culturele bijzonderheden van andere landen, om hen bijvoorbeeld bij het ontsluiten van nieuwe markten of bij het ontwikkelen van producten te ondersteunen 
 • leren strategieën waarmee ze bij voorbeeld bij het aangaan van joint-ventures of bij fusies in een interculturele omgeving professioneel en efficiënt kunnen handelen
 • worden optimaal voorbereid voor het werk in wereldwijde teams of op een overplaatsing. 
Met het Goethe-Instituut stromen interculturele vaardigheden in het DNA van uw onderneming.
 

Ons aanbod

Wij kunnen interculturele trainingen binnen uw onderneming of in het betreffende Goethe-Instituut geven als

 • groepstraining of individuele training
 • met een duur van minimaal 1 dag
 • op basis van een exact vastgestelde behoefte
 • met op maat gesneden en op de betreffende culturen afgestemde inhoud
 • met follow-up naar behoefte
Er zijn vier trainingsmodulen die op elkaar aansluiten: waarnemen, communiceren, samenwerken en handelen.
 

De modulaire opbouw van de trainingen garandeert een wereldwijd gestandaardiseerd raamwerk met voldoende flexibiliteit voor aanpassingen aan de individuele behoeften van uw onderneming.
 
Waarnemen:
 • reflectie
 • eigen beeld en beeld van anderen
 • perspectiefwisseling 
Communiceren:
 • persoonlijke en virtuele communicatie
 • effectieve communicatie
 • interculturele communicatiestijlen
Samenwerken:
 • waarden, manieren van denken en werkculturen leren kennen en begrijpen
 • betekenis en interpretatie van stereotypen
 • coöperatief omgaan met zakelijke partners 
Handelen:
 • toepassen van handelingsstrategieën door middel van rollenspellen, scenario‘s en simulaties
 • ontwikkelen van strategieën voor het oplossen van conflicten
 • synergievorming: verschillen aangrijpen als een kans – begrip van en waardering voor andere culturen    
Samen met u definiëren wij uw prioriteiten.
„Interculturele vaardigheden worden gevormd door het samenspel van persoonlijke, sociale, zakelijke en praktische vaardigheden. Het is het vermogen om in als niet vertrouwd ervaren omgevingen, rekening houdend met het kennisniveau, de vaardigheden en wensen, slagvaardig te kunnen handelen en vertrouwen resp. culturaliteit op te bouwen.“ (Jürgen Bolten, 2016) 

Onze aanwezigheid

Onze trainers zijn door het Goethe-Instituut en de IHK opgeleid en gecertificeerd. Ze hebben aantoonbare ervaring in het bedrijfsleven en de nodige culturele ervaring zowel met de doel- als de uitgangscultuur.
 


 

Ervaring in industriesectoren

De automobielbranche of IT, de chemische of de farmaceutische industrie, toerisme of logistiek – wij bieden interculturele trainingen aan voor alle bedrijfstakken, en maken daarbij gebruik van de goede opleiding en jarenlange ervaring van onze trainers. 

Onze service aan u: alles uit één hand

Het Goethe-Instituut levert zakelijke klanten uit één hand alles om internationaal succesvol te handelen uit één hand.

Een lachende man met een koptelefoon © Colourbox

Goethe-Test PRO

Welke taalkennis hebben uw huidige of toekomstige medewerk(st)ers? Onze gecomputeriseerde Duits-test bepaalt snel en betrouwbaar de luister- en leesvaardigheid op de werkplek.