Goethe-Zertifikat C2: GDS

Een jonge vrouw balt haar vuisten van vreugde. Foto: Getty Images/Mario Castello

U wilt …

  • in Duitsland studeren of onderzoek doen.
  • in Duitsland lesgeven aan een school.
  • aantonen dat u stap C2 met succes hebt doorlopen.
  • een officieel en internationaal erkend certificaat ontvangen.

Het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) is een examen Duits voor volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten een zeer vergevorderd taalniveau hebben en komt overeen met het hoogste (C2) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Als u voor dit examen slaagt, kunt u …


  • vrijwel alles wat u in het Duits hoort of leest moeiteloos begrijpen.
  • informatie die afkomstig is uit verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten en gestructureerd toelichten en onderbouwen.
  • zich spontaan, zeer vloeiend en precies uitdrukken en fijne nuances in betekenis aanbrengen, zelfs bij complexe onderwerpen.
Het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom verleent buitenlandse studenten toegang tot Duitse universiteiten en hogescholen en dient op veel plaatsen als schriftelijk bewijs om Duits te mogen geven.
De deelstaten van de Duitse Bondsrepubliek erkennen het examen als schriftelijk bewijs in het kader van de lerarenopleiding. Voor meer informatie kunt u terecht bij de erkennende instanties van de respectieve deelstaten zoals het Kultus-, Schul- oder Bildungsministerium, het Amt für Lehrerbildung, de Bezirksregierung en de Senatsverwaltung.

Sinds 01-01-2012 is het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom in de plaats gekomen van de drie examens die tot dan toe bestonden, te weten het Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) en Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) De aangeduide lagere prijs geldt wanneer u niet langer dan 6 maanden geleden een cursus Duits aan het Goethe-instituut heeft gevolgd. De 6 maanden hebben daarbij betrekking tot de periode tussen de beëindiging van de taalcursus en de datum van het Duitse examen. In dit geval verandert de prijs automatisch tijdens het boekingsproces. Als dit niet gebeurt, neem dan contact op met ons taalsecretariaat.

Voorbereiding

Oefenmateriaal

Hier vindt u oefenpakketten om online te oefenen, ook vrij toegankelijk en interactief.

Meer informatie

Wat testen we voor het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom? Wat is er nog meer belangrijk?