Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Institut Deutschprüfungen Goethe-Zertifikat C2 Foto: Getty Images/Mario Castello

U wilt …

  • in Duitsland studeren of onderzoek doen.
  • in Duitsland lesgeven aan een school.
  • aantonen dat u stap C2 met succes hebt doorlopen.
  • een officieel en internationaal erkend certificaat ontvangen.

Het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) is een examen Duits voor volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten een zeer vergevorderd taalniveau hebben en komt overeen met het hoogste (C2) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Als u voor dit examen slaagt, kunt u …

  • vrijwel alles wat u in het Duits hoort of leest moeiteloos begrijpen.
  • informatie die afkomstig is uit verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten en gestructureerd toelichten en onderbouwen.
  • zich spontaan, zeer vloeiend en precies uitdrukken en fijne nuances in betekenis aanbrengen, zelfs bij complexe onderwerpen.
Het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom verleent buitenlandse studenten toegang tot Duitse universiteiten en hogescholen en dient op veel plaatsen als schriftelijk bewijs om Duits te mogen geven. De deelstaten van de Duitse Bondsrepubliek erkennen het examen als schriftelijk bewijs in het kader van de lerarenopleiding. Voor meer informatie kunt u terecht bij de erkennende instanties van de respectieve deelstaten zoals het Kultus-, Schul- oder Bildungsministerium, het Amt für Lehrerbildung, de Bezirksregierung en de Senatsverwaltung.

Sinds 01-01-2012 is het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom in de plaats gekomen van de drie examens die tot dan toe bestonden, te weten het Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) en Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Voorwaarden

  • Voor het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom wordt een minimumleeftijd van 18 jaar aanbevolen.
  • Het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom vereist een taalkennis op het zesde en hoogste competentieniveau – C2 – van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).
  • Om dit competentieniveau te bereiken moeten kandidaten – afhankelijk van hun voorkennis en de leervereisten – minstens 1000 lessen van 45 minuten hebben doorlopen.