Goethe-Zertifikat A2

Een jonge vrouw balt haar vuisten van vreugde. Foto: Getty Images/Daniel Laflor

U wilt …

  • elementaire kennis van het Duits kunnen aantonen
  • aantonen dat u stap A2 met succes hebt doorlopen
  • een officieel en internationaal erkend certificaat ontvangen

Het Goethe-Zertifikat A2 is een examen Duits voor volwassenen. Het vereist elementaire kennis van de Duitse taal en komt overeen met het tweede (A2) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Als u voor dit examen slaagt, kunt u …

  • zinnen en vaak gebruikte uitdrukkingen in dagelijkse situaties begrijpen en gebruiken.
  • zich verstaanbaar maken in eenvoudige, gewone situaties waarin informatie wordt uitgewisseld over bekende en gangbare zaken.
  • in eenvoudige bewoordingen aspecten beschrijven van uw eigen achtergrond, uw onmiddellijke omgeving en dingen die met uw directe behoeften te maken hebben.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) De aangeduide lagere prijs geldt wanneer u niet langer dan 6 maanden geleden een cursus Duits aan het Goethe-instituut heeft gevolgd. De 6 maanden hebben daarbij betrekking tot de periode tussen de beëindiging van de taalcursus en de datum van het Duitse examen. In dit geval verandert de prijs automatisch tijdens het boekingsproces. Als dit niet gebeurt, neem dan contact op met ons taalsecretariaat.

Voorbereiding

Oefenmateriaal

Hier vindt u oefenpakketten om online te oefenen, ook vrij toegankelijk en interactief.

Meer informatie

Wat testen we in de Goethe-Zertifikat A2? Wat is er nog meer belangrijk?