Service voor bibliothecarissen

Jaarboek Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Hier vindt u activiteiten, vakinformatie en samenwerkingmogelijkheden voor bibliothecarissen.

Wij werken samen met andere bibliotheken, organisaties op bibliothecair gebied, opleidingsinstituten en instellingen in binnen- en buitenland om de dialoog en de uitwisseling van kennis op het vakgebied te bevorderen.

In Nederland organiseren wij samen met de Vereniging Openbare Bibliotheken vakinhoudelijke conferenties, studiereizen en uitwisselingsprogramma’s.