Contact en inschrijving
Rotterdam

Kursteilnehmer Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Contact en inschrijving

Hebt u interesse in een van onze taalcursussen in Den Haag of Rotterdam? Op het secretariaat van de taalafdeling geven wij u graag persoonlijk advies.

U heeft interesse in een Duitse taalcursus in Den Haag of Rotterdam?

U bent van harte welkom op onze taalafdeling voor een persoonlijk adviesgesprek. Ook kunt u ons een e-mail sturen.
De tweeweekse superintensiefcursussen starten op 9 juli 2018. Het herfstsemester in Rotterdam begint vanaf 17 september 2018 en in Den Haag vanaf 12 september 2018. Ons cursusprogramma vind u hier.

Als u een intake wilt doen voor de deelname aan onze cursussen kom dan op onderstaande dag langs (gewoon binnen lopen zonder afspraak).
Voor een individuele afspraak voor een intake bel a.u.b. : 010-20920 – 73/74.

Data inschrijvingen:
Rotterdam:
04-09-2018  16:00-19:00
06-09-2018  16:00-19:00
11-09-2018  16:00-19:00

Goethe-Institut Rotterdam: Westersingel 9, 3014 GM Rotterdam

Den Haag:
05-09-2018  16:30-19:00

Deutsche Internationale Schule: Van Bleiswijkstraat 125, 2582 LB Den Haag


Als u reeds aan één van onze taalcursussen hebt deelgenomen, kunt u zich voor de vervolgcursus op verschillende manieren inschrijven:
 • U kunt ons een e-mail sturen
 • U kunt ons een fax sturen
 • U kunt ons opbellen
Voor uw inschrijving hebben wij nodig:
 1. Uw naam
 2. Uw adres
 3. Uw telefoonnummer (overdag en 's avonds)
 4. Uw geboortedatum
 5. Uw geboorteplaats
 6. De cursus, waaraan u wilt deelnemen
 7. De dag, waarop u de cursus wilt volgen (voor zover hierbij een keuze mogelijk is)
Als u nog niet aan een van onze taalcursussen hebt deelgenomen, kijken wij voor de inschrijving eerst naar uw taalniveau. Op deze wijze bent u ervan verzekerd, dat wij u een passende cursus kunnen adviseren, die geheel met uw kennis van het Duits overeenstemt. De test is gratis en verplicht u tot niets.
 
 • De cursusprijzen zijn exclusief boeken en materiaalkosten.
 • De kosten voor het lesmateriaal bedragen afhankelijk van het niveau € 25,- tot € 45,-
 • Onze cursussen zijn vrij van BTW.
 • Wij geven 15 % korting aan studenten en 65+.
U heeft interesse in een Duitse taalcursus in Den Haag of Rotterdam?

U bent van harte welkom op onze taalafdeling voor een persoonlijk adviesgesprek. Ook kunt u ons een e-mail sturen.
Het volgende semester in Den Haag start weer vanaf 12 september 2018 en in Rotterdam vanaf 17 september. De tweeweekse superintensiefcursussen starten op 9 juli 2018. Ons cursusprogramma vind u hier.

Als u een intake wilt doen voor de deelname aan onze cursussen in Den Haag of Rotterdam kom dan op onderstaande dag langs (gewoon binnen lopen zonder afspraak).
Voor een individuele afspraak voor een intake bel a.u.b. : 010-20920 – 73/74.

Data inschrijvingen:
Den Haag:
05-09-2018  16:30-19:00

Deutsche Internationale Schule: Van Bleiswijkstraat 125, 2582 LB Den Haag


Rotterdam:
04-09-2018  16:00-19:00
06-09-2018  16:00-19:00
11-09-2018  16:00-19:00

Goethe-Institut Rotterdam: Westersingel 9, 3014 GM Rotterdam


Als u reeds aan één van onze taalcursussen hebt deelgenomen, kunt u zich voor de vervolgcursus op verschillende manieren inschrijven:

- U kunt ons een e-mail sturen
- U kunt ons een fax sturen
- U kunt ons opbellen

Voor uw inschrijving hebben wij nodig:

1. Uw naam
2. Uw adres
3. Uw telefoonnummer (overdag en 's avonds)
4. Uw geboortedatum
5. Uw geboorteplaats
6. De cursus, waaraan u wilt deelnemen
7. De dag, waarop u de cursus wilt volgen (voor zover hierbij een keuze mogelijk is)

Als u nog niet aan een van onze taalcursussen hebt deelgenomen, kijken wij voor de inschrijving eerst naar uw taalniveau. Op deze wijze bent u ervan verzekerd, dat wij u een passende cursus kunnen adviseren, die geheel met uw kennis van het Duits overeenstemt.
 
 • De cursusprijzen zijn exclusief boeken en materiaalkosten.
 • De kosten voor het lesmateriaal bedragen afhankelijk van het niveau € 25,- tot € 45,-
 • Onze cursussen zijn vrij van BTW.
 • Wij geven 15 % korting aan studenten en 65+.
Maandag tot vrijdag 09:30 uur–16:30 uur
Wij bieden cursussen aan:
 • van september tot december (herfstsemester)
 • in de herfstmaand november (compact)
 • van eind januari tot april (voorjaarssemester) 
 • van medio maart- medio april (compact)
 • in de zomermaand juni (compact)
 • in de zomermaand juli (superintensief)

Voorjaarsemester 2018 Rotterdam:
29 januari 2018 - 17 mei 2018
13 maart 2018 - 17 april 2018

Vakantie 2018 Rotterdam:
Aan het begin van de cursus krijgt iedere deelnemer een precies overzicht van de les- en vakantiedagen.

Voorjaarsemester 2018 Den Haag:
24 januari 2018 - 26 april 2018

krokusvakantie 2018 Den Haag:
24 februari 2018 - 11 maart 2018

Zomercursussen 2018 Rotterdam:
28 mei 2018 - 28 juni 2018
09 juli 2018- 20 juli 2018

Herfstsemester 2018 Rotterdam:
17 september 2018 - 17 januari 2019

Herfstemester 2018 Den Haag:
12 september 2018- 20 december 2018

herfstvakantie 2018 Den Haag:
22 oktober- 27 oktober 2018

 
algemeen taalgebruik: semestercursussen: € 410 
zakelijk taalgebruik: semestercursussen: € 460
zomer-/ herfstcompactcursussen: € 390
Superintensiefcursussen: € 640
Nederlands voor Duitstaligen: € 320
1. Algemene voorwaarde voor deelname

De cursist moet minimaal 18 jaar zijn.

2. Betalingsvoorwaarden

Het cursusgeld inclusief de inschrijfkosten dient binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening te worden betaald. Als de rekening nadat de helft van de cursustijd verstreken is nog niet is voldaan, heeft het Goethe-Institut het recht de betreffende deelnemer uit te sluiten van de lessen.

3. Prijzen

3.1. De prijzen, die op het tijdstip van aanmelding in de desbetreffende brochure van het Goethe-Institut vermeld staan, maken deel uit van de overeenkomst.

3.2. In geval van omboeking door de cursist (bijv. verandering van de cursusdag c.q. tijdstip of bij het wisselen van cursus) zijn aan de eerste wijziging geen kosten verbonden. Voor elke verdere omboeking moet een bijdrage van 10% van het cursusgeld worden betaald.

3.3. Studenten ontvangen een korting van 15 procent op het cursusgeld indien dit tijdens de inschrijving te kennen wordt gegeven en dit kunnen aantonen middels hun studentenpas. Een terugbetaling van die korting achteraf is niet mogelijk.

4. Annulering

4.1 Voor het geval dat de cursist niet aan de cursus kan deelnemen, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht: bij schriftelijke annulering van de cursus voor de 2e cursusavond wordt het cursusgeld na aftrek van 30 euro administratiekosten terugbetaald. Bij annulering na de bovengenoemde termijn is er geen teruggave van het cursusgeld meer mogelijk.

4.2 De annuleringsverklaring moet schriftelijk (per post of mail) worden ingeleverd. Bepalend voor deze termijn is de ontvangstdatum bij het Goethe-Institut.

5. Indeling van de cursussen/grootte van de klassen

5.1. De indeling in een cursusniveau gebeurt op grond van inschalingstest in het GI.

5.2. Onze cursussen hebben ten minste 6 en maximaal 16 deelnemers. In het geval van te weinig deelnemers bij aanvang van de cursus, behouden wij ons het recht voor, deze cursus te annuleren of te verschuiven. In dit geval bieden wij de deelnemers de mogelijkheid een andere cursus te volgen of het gehele cursusgeld teruggestort te krijgen. Helaas kunnen er alleen maar cursussen gevormd worden, die aan het eind van de inschrijvingstermijn het minimaal aantal deelnemers hebben. Om te voorkomen, dat een cursus moet worden afgezegd, die bij tijdige aanmelding wel doorgang had kunnen vinden, verzoeken wij u dan ook in uw eigen belang om zich binnen de aangegeven termijn aan te melden.

6. Plichten van de cursist(e)

De cursist(e) is verplicht zich aan de regels van de cursus en van het Goethe-Institut zelf te houden.

7. Aansprakelijkheid van het Goethe-Institut/overmacht

De aansprakelijkheid van het GI en zijn medewerkers is tot opzet en grove nalatigheid beperkt. GI stelt zich niet aansprakelijk voor uitval van haar diensten door overmacht (bijv. natuurrampen, brand, overstromingen, oorlog, ambtelijke verordeningen en andere omstandigheden, die buiten de macht van beide partijen staan).