Nederlands voor Duitstaligen

Amsterdam © Colourbox


Cursusprogramma

Wilt u snel en op effectieve wijze Nederlands leren? 

Bij het Goethe-Institut Rotterdam zult u dit gegarandeerd kunnen doen. Onze cursussen Nederlands vinden in kleine groepen plaats en zijn uitsluitend gericht op Duitstalige cursisten. Een belangrijk onderdeel van de cursus zijn de specifieke moeilijkheden, die Duitstaligen bij het leren van Nederlands hebben. Bij ons traint u zowel spreek, lees-, schrijf-, en luistervaardigheid. Het programma is afwisselend en omvat ook enkele lessen kennis op het gebied van de Nederlandse cultuur.
  

Intake

Vanwege de huidige corona-situatie zal de intake telefonisch en per e-mail plaatsvinden. Neem contact met ons op via e-mail. taal-rotterdam@goethe.de

Zodra het taalniveau bekend is kunt u zich voor een taalcursus inschrijven. Als u beginner bent (niveau A1) is een niveaubepaling niet nodig. U kunt zich dan direct onder vermelding van uw persoonlijke gegevens per e-mail opgeven.
 

Termine und Preise

De volgende cursussen starten vanaf 10 mei 2021.

De geplande aanwezigheidsfasen (3 leseenheden) vinden plaats op vaste data (één keer per week 's avonds, 18:30-21:00 uur) in een virtueel leslokaal via Zoom. Er is ook een flexibele zelfstudie fase (1 leseenheid) per week met individuele oefeningen.

Hier vindt u het cursusprogramma: