Goethe-Zertifikat B1

Een jongeman steekt zijn wijsvinger op. Foto: Getty Images/DexImage

U wilt …

  • in Duitsland een voorbereidende cursus volgen.
  • in Duitsland wonen en werken.
  • aantonen dat u stap B1 met succes hebt doorlopen.
  • een officieel en internationaal erkend certificaat ontvangen.

Het Goethe-Zertifikat B1 is een examen Duits voor jongeren en volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten onafhankelijke gebruikers zijn van het Duits en komt overeen met het derde (B1) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Als u voor dit examen slaagt, kunt u …

  • de belangrijkste punten begrijpen wanneer duidelijke standaardtaal wordt gebruikt en wanneer het om bekende zaken gaat op het gebied van werk, school, vrije tijd, enz.
  • zich redden in de meeste situaties die u als u in landen reist waar Duits wordt gesproken kunt tegenkomen.
  • eenvoudig en gestructureerd communiceren over onderwerpen die bekend zijn of van persoonlijk belang. 
  • vertellen over ervaringen en gebeurtenissen, een beschrijving geven van dromen, verwachtingen en ambities en een korte onderbouwing of toelichting geven.

Voorbereiding

Oefenmateriaal

Hier vindt u oefenpakketten om online te oefenen, ook vrij toegankelijk en interactief.

Meer informatie

Wat testen we in de Goethe-Zertifikat B1? Wat is er nog meer belangrijk?