Meer informatie
2018

Zurück zu Goethe-Zertifikat B2

Het Goethe-Zertifikat B2 is herzien. Wereldwijd kunt u tot 31 december 2018 het examen doen voor het oude Goethe-Zertifikat B2; bij geselecteerde examencentra kan dit tot 31 juli 2019. Vraag om informatie bij uw examencentrum.

Stuk voor stuk: de examenonderdelen

Het Goethe-Zertifikat B2 bestaat uit de examenonderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken (mondeling examen in tweetallen of individueel).
Het examen wordt wereldwijd op dezelfde manier uitgevoerd en beoordeeld.
 

Lezen

U leest verschillende teksten, zoals advertenties, catalogusteksten, non-fictieteksten, commentaren, recensies en rapporten, en maakt hierover opdrachten. Tijdens een schriftelijke tekst vult u ontbrekende woorden in.

Duur: 80 minuten

Schrijven

U reageert schriftelijk op een krantenartikel of een kort artikel op internet en corrigeert een brief.

Duur: 80 minuten

Luisteren

U luistert naar (telefoon)gesprekken. Vervolgens corrigeert u of vult u aan wat u hebt gehoord en rangschikt u uitspraken. Daarnaast luistert u naar een interview over een actueel maatschappelijk onderwerp en maakt u hierover opdrachten.

Duur: ca. 30 minuten

Spreken

In het eerste deel van het examen formuleert u een mening over een korte tekst. Vervolgens overlegt u met uw gesprekspartner om samen een beslissing te nemen of een oplossing te vinden.

Duur: 10 of 15 minuten

Voorwaarden

Het Goethe-Zertifikat B2 is een examen Duits voor volwassenen.

De examens van het Goethe-Institut zijn voor alle geïnteresseerden toegankelijk en kunnen onafhankelijk van een minimale leeftijd en onafhankelijk van het bezit van het Duitse staatsburgerschap worden afgelegd.
  • Voor het Goethe-Zertifikat B2 wordt een minimumleeftijd van 16 jaar aanbevolen.
  • Het Goethe-Zertifikat B2 vereist een taalkennis op het competentieniveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).
  • Om dit niveau te bereiken moeten kandidaten – afhankelijk van hun voorkennis en de leervereisten – 600-800 lessen van 45 minuten hebben doorlopen.