Meer informatie

Zurück zu Goethe-Zertifikat C2: GDS

Het is aan u! De modulen

Het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom bestaat uit de modulen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken (mondeling individueel examen). Het examen wordt wereldwijd op dezelfde manier uitgevoerd en beoordeeld.

De literaire opdrachten van de module Schrijven zijn ontwikkeld in samenwerking met de Ludwig-Maximilians-Universität München.

De vier modulen kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gevolgd. De afzonderlijke certificaten voor de vier modulen hebben samen dezelfde waarde als een volledig certificaat.
De modulen Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven worden door het examencentrum beoordeeld. 
 

Wilt u voor het examen van de module Schrijven in 2023 bij het tweede deel liever een van de twee literaire onderwerpen behandelen dan een van de twee algemene onderwerpen? Dan dient u eerst (ten minste) een van de titels hebben gelezen die voor 2023 door de Ludwig-Maximilians-Universität München op de lijst zijn geplaatst. Tijdens het examen kiest u een van de vier mogelijke onderwerpen.

Literatuurlijst 2023 voor Goethe-Zertifikat C2: GDS

Thomas Hettche
Herzfaden
Roman der Augsburger Puppenkiste
ISBN 978-3-442-77157-8
€ 12,00 (D)
KiWi Verlag
​​​​​​​ab 08. März 2022: btb Verlag
ISBN 978-3-462-05256-5
€ 24,00 (D) | eBook € 14,99 (D)
 
Dana von Suffrin
Otto
Roman
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-00143-3
€ 11,00 (D) | eBook € 9,99 (D)
Wilt u voor het examen van de module Schrijven in 2024 bij het tweede deel liever een van de twee literaire onderwerpen behandelen dan een van de twee algemene onderwerpen? Dan dient u eerst (ten minste) een van de titels hebben gelezen die voor 2024 door de Ludwig-Maximilians-Universität München op de lijst zijn geplaatst. Tijdens het examen kiest u een van de vier mogelijke onderwerpen.

Literatuurlijst 2024 voor Goethe-Zertifikat C2: GDS

Monika Helfer
Die Bagage
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14801-6
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99
 
Ralf Rothmann
Junges Licht
Roman
Suhrkamp Verlag
ISBN 978-3-518-45754-2
€ 8,00 (D) | eBook € 7,99
 

Lezen

U leest non-fictieteksten, commentaren, reportages en advertenties, en maakt hierover verschillende opdrachten. U begrijpt de teksten moeiteloos, ook als ze abstract of inhoudelijk en tekstueel complex zijn. Ook begrijpt u impliciete betekenissen.

Duur: 80 minuten

Schrijven

U geeft de inhoud van een kort verslag in eigen woorden weer en schrijft op basis van een algemeen of literair onderwerp een goed gestructureerde en stilistisch correcte lezersbrief of boekbespreking. U kunt kiezen uit twee algemene onderwerpen en één onderwerp per boek op de literatuurlijst. U kiest dus één onderwerp van de vier mogelijke onderwerpen.

Duur: 80 minuten

Luisteren

U luistert naar berichten en reportages uit de media, informele gesprekken en interviews met deskundigen in een natuurlijk spreektempo en maakt hierover verschillende opdrachten.

Duur: ca. 35 minuten

Spreken

U verzorgt een lezing over een complex onderwerp (zoals ‘globalisering’), waarbij u genuanceerde antwoorden geeft op vragen. U bespreekt nog een ander onderwerp tijdens een discussie, waarin u uw eigen mening verkondigt, reageert op tegenargumenten en uw gesprekspartner probeert te overtuigen van uw standpunt.

Duur: ca. 15 minuten

Voorwaarden

Het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom is een examen Duits voor volwassenen.

De examens van het Goethe-Institut zijn voor alle geïnteresseerden toegankelijk en kunnen onafhankelijk van een minimale leeftijd en onafhankelijk van het bezit van het Duitse staatsburgerschap worden afgelegd.
  • Voor het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom wordt een minimumleeftijd van 18 jaar aanbevolen.
  • Het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom vereist een taalkennis op het zesde en hoogste competentieniveau – C2 – van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).
  • Om dit competentieniveau te bereiken moeten kandidaten – afhankelijk van hun voorkennis en de leervereisten – minstens 1000 lessen van 45 minuten hebben doorlopen.