Snelle toegang:
Direct naar inhoud gaan (Alt 1)Direct naar secundaire navigatie gaan (Alt 3)Direct naar hoofdnavigatie gaan (Alt 2)

Aktuelle Information: Corona

Gezien de huidige situatie volgen we de aanwijzingen van de autoriteiten op en dragen we bij aan het indammen van coronabesmettingen.

Het Goethe-Institut Nederland is op beide locaties tijdelijk gesloten van maandag 16 maart 2020 tot en met dinsdag 28 april 2020.

De secretaris-generaal van het Goethe-Institut, Johannes Ebert, tijdens zijn slotspeech op de conferentie.Foto (fragment): Geert Vanden Wijngaert

Cursussen Duits #onlineDUITSLEREN

Blijf Duits leren - online. Op dit moment zijn we bezig met het omzetten van onze klassikale cursussen naar online formaten voor u. Elke deelnemer wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.
Daarnaast bieden wij Groepscursussen online aan.

Neem contact met ons op als u vragen heeft:
taal-amsterdam@goethe.de
taal-rotterdam@goethe.de

Examens Duits

In de periode van 16-03-2020 tot 19-04-2020 zullen er geen examens plaatsvinden. Zodra het Goethe-Institut weer een examen kan aanbieden, worden er alternatieve data aangeboden. Elke deelnemer wordt persoonlijk op de hoogte gebracht. Neem contact met ons op als u vragen heeft:
taal-amsterdam@goethe.de
taal-rotterdam@goethe.de

Lerarenopleidingen

De lerarenopleidingen van het Goethe-Institut worden vanaf 16-03-2020 tot nader order omgebouwd tot online opleidingen. Elke deelnemer wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.
Onze evenementen voor leraren Duits hier voor u:   Agenda

Neem contact met ons op als u vragen heeft:
anne-katrin.blaeske@goethe.de
 

Evenementen

Onze evenementen worden uitgesteld of moeten helaas worden geannuleerd. Informeer u over onze communicatiekanalen.  

Agenda
Digitale evenementen
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
 

Bibliotheken

De bibliotheken zijn ook gesloten. Een verlenging van alle leningen wordt automatisch toegekend tot twee weken na de heropening. Neem contact met ons op als u vragen heeft over het lenen of retourneren van media:
bibliothek-amsterdam@goethe.de
bibliothek-rotterdam@goethe.de

Algemene informatie

Informeer u over de verdere ontwikkeling op onze websites en via onze social media kanalen. Voor algemene vragen kunt u ons bereiken op
info-amsterdam@goethe.de
info-rotterdam@goethe.de

Antwoorden op de belangrijkste vragen

Deelnemers aan de huidige cursussen zullen hun cursussen vanaf 16 maart 2020 samen met een docent online afronden. Uw docent neemt contact met u op via uw online cursusruimte en legt u de exacte procedure uit via de online cursusruimte.

Online leren zal altijd uit verschillende sessies bestaan:
  • U werkt aan oefeningen, taken, teksten individueel vanuit huis, begeleid en gecoördineerd door je docent.
  • U werkt aan schriftelijke opdrachten die door de docent worden gecorrigeerd.
  • U ontmoet de leerkracht en de andere deelnemers in online live fases waarin u met elkaar communiceert in de klas via een forum of in een live chat/videochat applicatie.
Op dit moment vinden er geen examens plaats.
Op dit moment bieden wij alle cursus- en examendeelnemers de mogelijkheid om hun cursus of examen voor begin gratis te herboeken. Neem contact op met

taal-amsterdam@goethe.de
taal-rotterdam@goethe.de

Als u een examen aflegt in het kader van de examenservice scholen van GI Nederland, schrijf dan naar het volgende e-mailadres: examenservice-nederland@goethe.de
Onze Algemene voorwaarden geven hierover informatie:

Als u verder nog vragen heeft, neem dan contact op met:

taal-amsterdam@goethe.de
taal-rotterdam@goethe.de

 Als u een examen aflegt in het kader van de examenservice scholen van GI Nederland, schrijf dan naar het volgende e-mailadres: examenservice-nederland@goethe.de
1. Algemene voorwaarde voor deelname

De cursist moet minimaal 18 jaar zijn.

2. Betalingsvoorwaarden

Het cursusgeld inclusief de inschrijfkosten dient binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening te worden betaald. Als de rekening nadat de helft van de cursustijd verstreken is nog niet is voldaan, heeft het Goethe-Institut het recht de betreffende deelnemer uit te sluiten van de lessen.

3. Prijzen

3.1. De prijzen, die op het tijdstip van aanmelding in de desbetreffende brochure van het Goethe-Institut vermeld staan, maken deel uit van de overeenkomst.

3.2. In geval van omboeking door de cursist (bijv. verandering van de cursusdag c.q. tijdstip of bij het wisselen van cursus) zijn aan de eerste wijziging geen kosten verbonden. Voor elke verdere omboeking moet een bijdrage van 10% van het cursusgeld worden betaald.

3.3. Studenten ontvangen een korting van 15% op het cursusgeld indien dit tijdens de inschrijving te kennen wordt gegeven en dit kunnen aantonen middels hun studentenpas. Een terugbetaling van die korting achteraf is niet mogelijk.

4. Annulering

4.1 Voor het geval dat de cursist niet aan de cursus kan deelnemen, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht: bij schriftelijke annulering van de cursus voor de 2e cursusavond wordt het cursusgeld na aftrek van € 30,00 administratiekosten terugbetaald. Bij annulering na de bovengenoemde termijn is er geen teruggave van het cursusgeld meer mogelijk.

4.2 De annuleringsverklaring moet schriftelijk (per post of mail) worden ingeleverd. Bepalend voor deze termijn is de ontvangstdatum bij het Goethe-Institut.

5. Indeling van de cursussen/grootte van de klassen

5.1. De indeling in een cursusniveau gebeurt op grond van inschalingstest in het GI.

5.2. Onze cursussen hebben ten minste 6 en maximaal 16 deelnemers. In het geval van te weinig deelnemers bij aanvang van de cursus, behouden wij ons het recht voor, deze cursus te annuleren of te verschuiven. In dit geval bieden wij de deelnemers de mogelijkheid een andere cursus te volgen of het gehele cursusgeld teruggestort te krijgen. Helaas kunnen er alleen maar cursussen gevormd worden, die aan het eind van de inschrijvingstermijn het minimaal aantal deelnemers hebben. Om te voorkomen, dat een cursus moet worden afgezegd, die bij tijdige aanmelding wel doorgang had kunnen vinden, verzoeken wij u dan ook in uw eigen belang om zich binnen de aangegeven termijn aan te melden.

6. Plichten van de cursist(e)

De cursist(e) is verplicht zich aan de regels van de cursus en van het Goethe-Institut zelf te houden.

7. Aansprakelijkheid van het Goethe-Institut/overmacht

De aansprakelijkheid van het GI en zijn medewerkers is tot opzet en grove nalatigheid beperkt. GI stelt zich niet aansprakelijk voor uitval van haar diensten door overmacht (bijv. natuurrampen, brand, overstromingen, oorlog, ambtelijke verordeningen en andere omstandigheden, die buiten de macht van beide partijen staan).
Alle momenteel geleende boeken/media worden automatisch verlengd. Onze gratis onleihe service staat nog steeds tot uw beschikking.

Onleihe Amsterdam
Onleihe Rotterdam
 
Directeur Goethe-Institut Niederlande
Mikko Fritze
mikko.fritze@goethe.de


Plaatsvervangend directeur Goethe-Institut Niederlande en hoofd taalafdeling
Frank Wittig
frank.wittig@goethe.de

Online leren, lezen, informeren

Frau am Laptop © Getty Images

#Meetonline - T'huis leren

Met een afstandscursus van het Goethe-Institut bepaalt u zelf waar en wanneer u wilt leren.

Deutsch für dich Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

goethe.de/deutschfuerdich
Deutsch für dich

In de community 'Deutsch für dich' vindt u veel oefeningen om gratis Duits te leren en kunt u met andere leden van gedachten wisselen.

Onleihe - Filme © Goethe-Institut

Bekijk meer dan 100 Duitse films online

Meer dan 100 Duitse films - klassiekers en actuele producties - zijn gratis beschikbaar op ons eMedia platform, de Onleihe.

Illustration einer Frau und eines Mannes vor dem Computer Illustration: Tobias Schrank © Goethe-Institut

Voor leerlingen Duits
Couch potato - Leer thuis Duits

Leren vanaf de bank: Leer Duits vanuit je eigen huis met onze digitale tips, interactieve oefeningen en spelletjes.

Voor kinderen en jongeren
#Ersatzprogramm

Verveeld thuis? Hier laten we u kennismaken met een scala aan spannende, gratis inhoud voor kinderen en tieners, die u kunt ontdekken vanuit uw luie stoel. Speel, luister, lees, test je kennis - klik door!

Top