Lezingen | Recital Kwarteeuw Kafka-Kring

Vierteljahrhundert Kafka-Kring © Nederlandse Franz-Kafka-Kring

zo 29–10–2017

13:00 uur

Goethe-Institut Amsterdam

Dit jaar bestaat de Nederlandse Franz Kafka-Kring een kwarteeuw. De Kring werd op 26 oktober 1992 opgericht en dat wordt bijna precies 25 jaar later, op zondag 29 oktober, gevierd met lezingen, voordracht en een 'diner kafkaïen'.

Programma in het kort

's Middags is er een bijeenkomst in het Amsterdamse Goethe-Institut met lezingen door schrijver en Kafka-liefhebber Thomas Verbogt, vertalingexpert Ton Naaijkens en literatuurfilosoof Jacques De Visscher en met voordracht uit Kafka's werk door Boris van den Wijn­gaard.
Daarna is er een aperitief en feestelijk 'diner kafkaïen' in Galerie Tegenboschvan­vreden met columns van Frits Abrahams en Martin Schouten.

13:00 uur: aanvang lezingen
17:00 uur: aperitief
18:00 - ca. 21:30 uur: diner

Programma

Op de Nederlandse Kafka-vertalingen in de afgelopen kwarteeuw gaat Ton Naaijkens nader in. Denk daarbij aan vertalers als Willem van Toorn, Gerda Meijerink, Wil Boesten en Stefaan van den Bremt. Mogelijk komt ook het symposium Variaties op Kafka, of: hoe Kafka te vertalen? aan bod, dat de Kring samen met de SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam) in 2001 in De Balie organiseerde.
Naaijkens (1953) is hoogleraar Duitse letterkunde en ook Vertaalwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast redacteur van vertaaltijdschrift Filter en literair tijdschrift Terras.

Vervolgens Jacques De Visscher die tevens spreker was bij de op­richting van de Kafka-Kring in 1992. Hij hield toen een Pleidooi voor een verschuiving in de Kafka-interpretatie over met name Kafka's humor en zal de cirkel nu sluiten met de vraag, in hoeverre dat pleidooi succes heeft ge­had.
De Visscher (1943), woonachtig in Vlaanderen, was tot 2005 hoogleraar Filoso­fie aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas in Gent en van 1998 tot 2008 hoogleraar Filosofie & Literatuur aan de Radboud Universiteit. Van zijn hand ver­schenen o.a. in 1991 Franz Kafka. De tragiek van het bestaan en in 1998 zijn oratie Hoe langer men voor de deur aarzelt, des te vreemder wordt men over Kafka's ver­haal Heimkehr.

Schrijver Thomas Verbogt tenslotte gaat in op Kafka's invloed op zijn eigen werk en in beperkte zin dat van collega-schrijvers. Hij plaatst daarbij het korte verhaal Gib's auf! centraal.
Kafka-bewonderaar Verbogt (1952), volgens Pieter Steinz behorend tot 'de eredivisie van de Nederlandse literatuur', debuteerde in 1981, hield de lezing Beelden bij Kafka tijdens het Kring-symposium in 2001, publiceerde Met de ketting spelen over Das Urteil in De Gids van 2012. Eind augustus kwam zijn nieuwe roman Hoe alles moest beginnen uit, op 21 september is de documen­taire Ik begon met schrijven toen ik drie was over hem te zien in het tv-pro­gramma Het uur van de wolf. Hij was nauw bevriend met Frans Kusters († 2012), zo mogelijk een nog gro­ter Kafka-adept.

Scheidend voorzitter Niels Bokhove verlengt zijn welkomstwoord met een korte terugblik op 25 jaar Kafka-Kring.

Tussen de lezingen door draagt acteur Boris van den Wijngaard op zijn on­navolgbare wijze teksten van de 25-jarige Kafka voor.

Aan het eind van de middag gaan we naar Galerie Tegenboschvanvreden aan de Bloemgracht.
Hier schotelt Henja Schneider, bekend van haar kookru­briek in Trouw, ons een 'diner kafkaïen' voor in de geest van Kafka.
Tussen de gangen door dragen Frits Abrahams, columnist NRC Handelsblad – vaak over Kafka (zie zijn bundel Dagen met Kafka, 2008) –, en Martin Schouten, auteur van het onlangs verschenen boek Buster Kafka, columns voor.
Boris van den Wijngaard komt met 'eet-teksten' uit Kafka's werk.
Gastheer bij het diner is de nieuwe voorzitter van de Kafka-Kring, Eric Bolle.

De bijeenkomst in het Goethe-Institut is voor donateurs van de Kafka-Kring gratis en voor niet-donateurs € 5,00, ter plekke te voldoen. Desgewenst reserveren via het Goethe-Institut.

Kosten diner: € 35,00 p.p. incl. twee aperitiefjes.
Er is plaats voor max. 50 personen.
De wijn aan tafel is niet inbegrepen en moet cash worden afgerekend.
Totaalbedrag diner overmaken vóór 15 oktober naar rekening NL27 INGB 0002 5880 76 t.n.v. 'Nederlandse Franz-Kafka-Kring', onder vermelding van 'diner kafkaïen'. De volgorde van aanmelding is beslissend.

Nederlandse Franz-Kafka-Kring i.s.m. het Goethe-Insitut Niederlande.

Terug