Workshop Interne differentiatie en coöperatief leren

Workshop Foto: Sonja Tobias © Goethe-Institut

za 19-01-2019

Goethe-Institut Amsterdam

Herengracht 470
Amsterdam

Praktische tips en lesmateriaal

Inhoud van de workshop
Ieder mens is uniek. Iedereen leert op zijn eigen manier. Als onderwijzers werken we met klassen die uit heterogene groepen bestaan. Daarom ligt in intern gedifferentieerde lesstof een kans voor een optimale stimulering van alle leerlingen, want succes motiveert ons allemaal!
Deze workshop, die een hele dag duurt, richt zich op verschillende mogelijkheden en methoden voor interne differentiatie voor het DaF-onderwijs. We ontwikkelen in de workshop lesmateriaal dat u in uw lessen kunt integreren, uitproberen, reflecteren en ontwikkelen. De materialen kunnen als thematische aanvulling op leerboeken gebruikt worden. Ze worden u ook in digitale vorm ter beschikking gesteld.

Neem a.u.b. het leerboek mee waarmee u momenteel werkt.

Doelen van de workshop
  • U kent concepten, doelen en factoren van de interne differentiatie en kunt hierover communiceren.
  • U kent leeractiverende en autonomiebevorderende oefeningen en taken op de niveaus A1-B2 voor interne differentiatie en voor het coöperatief leren en kunt verschillende vormen van leerstations, miniprojecten en presentatievormen praktijkgericht reflecteren en toepassen.
  • U kunt lesmateriaal en -methoden aan verschillende soorten van intelligentie toewijzen en intern gedifferentieerde taken voor uw lessen ontwikkelen.
Docent
Ulrike Behrendt is werkzaam voor het Goethe-Institut en verzorgt cursussen voor DaF-leerkrachten alsmede taalcursussen en coaching voor verschillende doelgroepen. In het kader van opleidingen en cursussen voor leraren Duits als vreemde taal aan universiteiten, scholen en Goethe-Instituten richt zij zich op theoretische en praktische aspecten van de planning en indeling van lessen, onderwijsmethoden, competentie-ontwikkeling en groepsprocessen.

Aanmelding
Het aantal deelnemers voor de workshop is beperkt tot 16. Schrijf u vroegtijdig in om zeker te zijn van een plaats! U kunt zich aanmelden bij: Patricia.Tilkorn@goethe.de

Terug