Dakresidentie | Workshops Katrien Ligt, Rebecca Wenzel, Heid & Grieß: obenstadt öffnet das Dach

Investigating Roofs as Urban Spaces: Obenstadt öffnet das Dach © Niels Verbaken

za 02–07–2022 t/m
vr 08–07–2022

Goethe-Institut Rotterdam

Investigating Roofs as Urban Spaces

Hoe kunnen we een duurzame stad creëren?
Rotterdam en Hamburg kampen, zoals veel grotere steden, met problemen als ruimtegebrek en klimaatproblemen. Bovendien wordt de vraag of de stad nog wel van iedereen is, steeds luider gesteld. Steden moeten ook oplossingen zoeken voor de klimaatverandering (hitte, overstromingen) en voor de vraag wat de functie van een stadscentrum in de toekomst moet en kan zijn. Volgens obenstadt ligt de oplossing in de stad zelf, een paar meter hoger dan de straat: op het dak! Dit potentieel wordt vaak vergeten omdat deze ruimte meestal letterlijk onzichtbaar is, ondanks de vele mogelijkheden op de bovenste verdieping van de stad: In Rotterdam is er meer dan 18,5 km2 platte dakruimte die nauwelijks wordt gebruikt. In Hamburg is er zelfs meer dan 37 km2.

obenstadt öffnet die Stadt is een artistiek onderzoeksproject van Katrien Ligt dat wil bijdragen aan de stad van de toekomst. Tijdens een residentie van een week onder (en op!) het dak van het Goethe-Institut Rotterdam zullen vragen rond het stedelijke dak worden onderzocht: Hoe kan een dak bijdragen aan een inclusieve, duurzame stad? Hoe kan een dak geopend worden? Hoe kunnen we daken toegankelijk maken?

Een kleine, interdisciplinaire groep van Duitse en Nederlandse kunstenaars zal tijdens de residentie de mogelijkheden van ons instituutsdak verkennen. Besloten werksessies over het dak zullen worden afgewisseld met een openbaar programma. Vergaderingen met dakexperts, verblijf op daken: Uitwisseling van kennis en ervaring staan centraal. Tijdens de residentie houden de deelnemers een dakboek bij waarin ze dagelijks verslag uitbrengen vanaf het dak.

Deelnemers:

Katrien Ligt (NL/DE), dakcurator
Rebecca Wenzel (DE), interior designer en scenograaf
Alexandra Grieß (DE), soundkunstenaar, DJ en fotograaf
Jorel Heid (DE), designer en timmerman

Op 7 juli 2022 (19:00 uur) zullen de kunstenaars hun onderzoeksresultaten publiekelijk presenteren in het Goethe-Institut Rotterdam. 
Meer Informatie over de presentatie op 07-07-2022
In september 2022 volgt een publieke presentatie op de Hamburger Dachtage (16 tot 18 september), het nieuwe dakfestival van obenstadt.

Het doel van obenstadt is dakgebruik in Hamburg (stimuleren) met (culturele) activiteiten.
obenstadt doet dit voor een breed publiek zowel voor de inwoners als ontwikkelaars en architecten.
Dit doet obenstadt aan de hand van 4 principes:
1. Laten zien wat al bestaat: de beste voorbeelden tonen die nu nog te vaak onzichtbaar blijven voor publiek door o.a. dakexpedities te organiseren.
2. Tonen wat mogelijk zou kunnen zijn: het dakpotentieel zichtbaar maken en testen wat in de toekomst werkelijkheid kan worden.
3. Dakkennis delen.
4. Daken toegankelijk maken met activiteiten en culturele evenementen.

Katrien Ligt, dakcurator en initiatiefnemer van obenstadt, cureert en produceert creatieve programma's voor diverse culturele organisaties en zet haar ontwerpkennis in om ingewikkelde materie inzichtelijk te maken. Zo werkte zij o.a. voor Incubate Festival, kunstinstelling DordtYart en als artistiek leider voor Urban Explorers Festival.
Sinds 2018 werkt zij ook voor Rotterdamse Dakendagen, een festival dat dakgebruik in Rotterdam stimuleert. Vorig jaar ging zij naar Hamburg om haar opgedane kennis over dakgebruik in Hamburg in te zetten om daar een equivalent van Rotterdamse Dakendagen op te zetten: obenstadt.

Terug