Wandeling | Gesprek | Presentatie Angeliki Diakrousi: Hunting Mosquitos

Angeliki Diakrousi: Hunting Mosquitos © Angeliki Diakrousi

za 25-06-2022

14:30 - 19:00

Goethe-Institut Rotterdam

Investigating Sound Politics

► Registratie Angeliki Diakrousi nodigt u uit voor een wandeling langs openbare plekken in Rotterdam waar Mosquito Alarms zijn geïnstalleerd. Na afloop is er een openbaar gesprek met  Vivien Butot, Martina Raponi und  Alex Zakkas in het Goethe-Institut Rotterdam. Bij deze gelegenheid zal Angeliki Diakrousi eerste resultaten van haar artistieke onderzoeksproject presenteren.
 
  • 14:30 uur: start rondleiding (startpunt: Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3)
  • 17:00-19:00 uur: openbaar gesprek met presentatie in het Goethe-Institut Rotterdam

In haar project Hunting Mosquitos onderzoekt Angeliki Diakrousi stedelijke geluidstechnologieën en de sociale en politieke implicaties van het gebruik ervan.  Als voorbeeld onderzoekt zij het 'Mosquito Alarm', een technologie die op openbare plaatsen in Rotterdam wordt toegepast en die gebruik maakt van hoogfrequente geluiden, die alleen voor jongeren hoorbaar zijn en als zeer onaangenaam worden ervaren, om jongeren na klachten van bewoners te verjagen van openbare plaatsen. Het gebruik van de apparaten door de gemeente Rotterdam in samenwerking met particuliere bedrijven heeft discussies op gang gebracht over de vraag in hoeverre deze technologie, die gericht is tegen een specifieke bevolkingsgroep, discriminatie en een schending van de mensenrechten inhoudt. Ook al lijkt de discussie over 'Mosquito Alarm' open te zijn en worden besluiten over het gebruik ervan democratisch genomen, toch is er sprake van ongelijke vertegenwoordiging in de publieke dialoog. 

Een aspect van haar onderzoek betreft de taal en de bureaucratische processen rond de installatie van de apparaten. Zij is ook van plan om met de plaatselijke jeugd en bewoners te praten over hoe zij de locaties gebruiken en hoe ze het geluid van de Mosquito Alarms ervaren. Zij wil onderzoek doen naar de geluidsfrequenties die worden uitgezonden en naar de sociale, technologische en politieke gevolgen van Mosquito Alarms. In een langzaam en empirisch proces zal zij anekdotisch bewijsmateriaal verzamelen en dit ter discussie voorleggen. 

De kunstenaar was uitgenodigd om dit werk te ontwikkelen door curator Linnea Semmerling en het zal eind 2022 worden tentoongesteld in TENT Rotterdam.  

Kunstenaar en mediaonderzoeker Angeliki Diakrousi (GR) houdt zich bezig met de politiek van de openbare ruimte en de mogelijkheden van digitale instrumenten, ruimtes en netwerken. Ze onderzoekt de spanningen en dynamiek van digitale en stedelijke publieke ruimtes, gebruikmakend van techno-sociale praktijken. Haar manier van werken is collectief en procesmatig. Zij studeerde architectuur in Patras (GR) en Experimental Publishing aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. Haar vaak collectieve werk is gepresenteerd in verschillende internationale instellingen.
Angeliki is betrokken bij de collectieven Feminist Hack Meetings, Systerserver, Feminist Search Tools, WordMord en /ETC, en is sinds 2019 lid van Varia, een ruimte voor het ontwikkelen van collectieve benaderingen van alledaagse technologie in Rotterdam-Zuid. Zij heeft lesgegeven in Beeldende Kunst en Sociale Praktijken aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam over collectieve platforms, Publishing en Broadcasting.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Creative Industries Fund NL.   

Terug