filosofisch dialoog Decolonizing Kant

Kantstandbeeld bekogeld met roze kleur © Universiteit van Amsterdam

do 13–06–2024

20:00 uur

Goethe-Institut Amsterdam

Kantstandbeeld bekogeld met roze kleur

filosofie in dialoog

Een filosofische dialoog onder leiding van Andrea Esser.
Gasten: Pauline Kleingeld, Huaping Lu-Adler, Reza Mosayebi.

2024 markeert de 300ste verjaardag van Immanuel Kant, een van de meest prominente denkers uit de verlichting en een blijvende inspiratiebron voor filosofen van alle subdisciplines. Onder ethici en politiek filosofen wordt Kant gevierd vanwege zijn robuuste verdediging van gelijkheid en autonomie en wordt hij gezien als een voorvechter van de mensenrechten. Tegelijkertijd had Kant diep racistische opvattingen, die hij onderwees in zijn lezingen over fysische geografie. Een van de leidende vragen voor huidige Kant-academici betreft de implicaties van deze opvattingen voor zijn filosofie.

In deze bijeenkomst zullen we ons de vraag stellen hoe we Kant kunnen dekoloniseren. We hebben drie vooraanstaande filosofen op het gebied van Kants gedachtegoed en zijn opvattingen over ras gevraagd om deze opvattingen te bespreken in de context van het 18e-eeuwse Europa, de relatie tussen zijn vooroordelen en zijn gevierde filosofie, en de uitdaging voor hedendaagse Kant-academici om met dit contrast om te gaan. Daarbij raken we aan bredere vragen over de omgang met problematische canonieke auteurs en de betekenis van de verlichting zelf.
In samenwerking met de Filosofie Afdeling van de Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam en het Duitsland Instituut Amsterdam.
 

Terug