Free Money Society

Future Perfect

DE GRATIS GELD MAATSCHAPPIJ

Met o.a. Sascha Liebermann, Raymond Gradus en Ronald Mulder

Wordt het tijd voor een basisinkomen?
De Duitse en Nederlandse kijk op het basisinkomen.

Het idee achter een onvoorwaardelijk basisinkomen lijkt simpel: Iedereen, ongeacht over welke overige inkomsten of vermogens iemand beschikt, ontvangt maandelijks een bepaald bedrag en is op die manier van het keurslijf bevrijd om door werkzaamheden inkomen te genereren. Deze vrijheid om dingen te doen zonder de zorg om de financiering van de basisbehoeften kan op verschillende manieren gebruikt worden: kreatief, productief en positief. Dromen, ambities en verlangens kunnen worden gerealiseerd. Maar kunnen we het ons permitteren? Wie zorgt voor de financiering en wat zijn de nadelen? Is het onvoorwaardelijk basisinkomen ontstaan vanuit een te idealistisch en geprivilegieerd perspectief? En wat te doen met mensen die simpelweg lui zijn?
 
Het zijn niet alleen praktische vragen die in dit verband rijzen, maar fundamentele vragen die de kern van onze samenleving raken:
  • In hoeverre is onze definitie van werk verbonden met het idee van financiële verloning?
  • Hoe veel van onze eigenwaarde en identiteit baseerd zich op de gedachte dat werk verband moet hebben met financieel resultaat?
  • Welke machtsstructuren zitten er in de huidige loonarbeid en kunnen individuen en hun collectieven het zonder deze structuren rooien?
  • Heeft het basisinkomen wellicht zelfs invloed op de democratie en op politieke stelsels?
Het lijkt belangrijker dan ooit om deze vragen na te gaan. Zwitserland heeft begin juni een referendum over het basisinkomen gehouden en in Nederland en Duitsland vinden tegenwoordig uiteenlopende experimenten op dit gebied plaats. Het discours manifesteert zich in verschillende benaderingswijzen die van een filosofische redenatie tot crowdfunding initiatieven reiken.

Sprekers:

 
Sascha Liebermann heeft filosofie, sociologie en psychoanalyse aan de J.W. Goethe Universität te Frankfurt am Main gestudeerd en is aldaar in sociologie gepromoveerd. Aan de Ruhr-Universität te Bochum heeft hij een project over basisinkomen geleid.
Op het moment heeft Liebermann een sociologieprofessoraat aan de Alanus Hochschule te Alfter (in de buurt van Bonn/D) waar hij het onderzoekscentrum "Onderwijs en maatschappelijke verandering" leidt. Het hoofdaccent van zijn onderzoek ligt op het idee van het onvoorwaardelijk basisinkomen. Liebermann is medeoprichter van het initiatief "Vrijheid in plaats van volledige werkgelegenheid" die zich voor een publieke discussie over het basisinkomen inzet.
 
Raymond Gradus is hoogleraar Bestuur en Economie van de publieke en non-profit sector aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is tevens verbonden aan de postgraduate controllersopleiding voor de overheid en non-profit organisaties van het Zijlstra Center voor Public Control en Governance aan de VU. Gradus is als projectleider betrokken bij onderzoek naar macrodoelmatigheid en decentralisaties.
Hij publiceert regelmatig over het onderwerp basisinkomen.
 
Ronald Mulder is medeoprichter en secretaris van de Nederlandse non-profit organisatie MIES (Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenleving). MIES is bekend van zijn microexperiment van een onvoorwaardelijk basisinkomen dat in Groningen door crowdfunding is gerealiseerd. Het doel van dit experiment is om een op feiten gebaseerd debat over het onvoorwaardelijk basisinkomen te initiëren en ook een maatschappelijk discours over de toekomst van arbeid en loon in een bredere zin te voeren.
 
Anne van Dalen is de eerste Nederlandse die een basisinkomen ontvangt. Zij is kunstenares en woont in Den Haag.

I.s.m. het Pakhuis De Zwijger.

Terug