Oproep 2018 Architect-in-Residence

Residentieprogramma
januari t/m maart 2018

Ook in 2018 biedt het Goethe-Institut Nederland/Rotterdam de kans aan professionals uit de vakgebieden architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw, architectuurwetenschap en architectuurtentoonstellingen om twee á drie maanden in Rotterdam door te brengen. Het doel van deze beurs is om de architect-in-residence de mogelijkheid te geven onderzoek te doen naar een project op het gebied van Rotterdamse architectuur. Hij of zij krijgt de gelegenheid om de lokale architectuurwereld te leren kennen, contacten te leggen en te verdiepen, en ideeën en adviezen uit te wisselen.

Het residentieprogramma wordt in samenwerking met het architectuurcentrum AIR Rotterdam en de kunstenaarsgroep Observatorium georganiseerd.

De beurs moet tussen januari en maart 2018 worden benut. De exacte periode wordt in overleg met het Goethe-Institut Rotterdam vastgelegd.
De architect-in-residence woont gedurende deze periode in een appartement van het Goethe-Institut.

Deze beurs is beschikbaar voor architecten, curatoren en wetenschappers (m/v) die een opleiding in de architectuur of vergelijkbare studie hebben afgerond. Aanvragers leven en werken hoofdzakelijk in Duitsland.

De toekenning van de beurs geschiedt op basis van de kwaliteit van het voor verblijf in Rotterdam ingediende werk- en/of onderzoeksvoorstel. De beslissing over de toekenning ligt in handen van een (door het Goethe-Institut Nederland samengestelde) jury van gerenommeerde vakmensen.

U dient de volgende sollicitatiestukken in te leveren:
  • informele sollicitatiebrief / motivatie
  • documentatiemateriaal van werkervaring
  • heldere omschrijving van het werk- en/of onderzoeksvoorstel
  • korte biografie
Uw sollicitatie kunt u voor 30 september 2017 per e-mail richten aan Claudia Curio, cultuurafdeling, Goethe-Institut Rotterdam.

De beurs omvat het kostenloze gebruik van een appartement en een beurs voor levensonderhoud en werkmateriaal ter hoogte van maandelijks € 1.500,00 voor een periode van maximaal drie maanden. Bovendien worden de heen- en terugreis eenmalig vergoed (voor reis met de auto max. € 130,00).

Het appartement is gelegen op de bovenste etage van het Goethe-Institut Rotterdam, met centrale maar rustige ligging. Naast een keuken en badkamer beschikt het appartement over een woonkamer, een slaapkamer en een werkkamer. Internet- en telefoonaansluiting zijn aanwezig.

Terug