Lezingen Wout van Bekkum over Kafka en Praag | Sabine Dominik en Emmy van Swaaij over Oskar Baum

Franz Kafka © Wikimedia Commons

zo 28-10-2018

Goethe-Institut Amsterdam

Herengracht 470
Amsterdam

In het begin van de twintigste eeuw woonde een groot deel van de Boheemse Joden in Praag. Zij werden daar geconfronteerd met de andere bevolkingsgroepen en terugkijkend zien we in die tijd in Praag een veelkleurig palet aan identiteiten. Maar de Joodse bevolkingsgroep onderging daardoor op vrijwel alle punten, religieus, politiek, cultureel, een verandering. Het tekende de Praagse Joden, het tekende ook de familie Kafka.
Tegen deze achtergrond staat vooral de betekenis van de talrijke en goed georganiseerde Burschenschaften in Praag in Wout van Bekkums lezing centraal. De vraag rijst wat deze en andere bewegingen met Kafka te maken hebben. Waar hoorde hij bij of juist niet bij? Welke invloeden onderging hij?
Kafka had meer dan we kunnen vermoeden te maken had met de pressie die door deze bewegingen werd uitgeoefend. Helpt het ons om hem en zijn oeuvre beter te kunnen plaatsen?
Wout van Bekkum is hoogleraar Midden-Oosten Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en legde zich toe op Middeleeuws-Hebreeuwse dichtkunst in het Byzantijnse Rijk. Tevens was hij in de periode 1996-2001 hoogleraar Modern-Joodse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met als kernthema De geschiedenis van Joods Praag.
 
Sabine Dominik en Emmy van Swaaij brengen met hun lezing de bijna vergeten blinde schrijver Oskar Baum (1883-1941) onder de aandacht. Hugo Bergmann schreef: "Baum war eines der aktivsten Mitglieder eines literarischen Freundeskreises in Prag, dem u.a. Max Brod, Franz Kafka und Felix Weltsch angehörten."
Wie was deze veelzijdige, actieve man? Waarom werd hij door Franz Kafka zo gewaardeerd? Baum, naast zijn werk als musicus en muziekrecensent een succesvol schrijver, behandelde in zijn fictie en non-fictie een rijk palet aan onderwerpen. Zijn literaire werk is nog steeds actueel en verdient opnieuw onder de aandacht gebracht te worden.
Door hun kennis van het brailleschrift hebben Sabine Dominik en Emmy van Swaaij toegang tot bronnen die tot nu toe nog niet ontsloten waren.
Sabine Dominik (1959, Aken) heeft na het behalen van haar middelbare schooldiploma een opleiding tot arts-assistent afgesloten. Vervolgens studeerde ze in Würzburg moderne Duitse literatuurgeschiedenis, Slavische studies, folklore en didactiek. Als onderdeel van die studie vertoefde ze een semester in Wenen en ontving ze een beurs die haar in staat stelde om vier maanden in Jeruzalem aan haar proefschrift Oskar Baum – Ein Schriftsteller des Prager Kreises te werken. Zowel haar masterscriptie als haar proefschrift hadden de schrijver Oskar Baum tot onderwerp. Sinds 1998 is ze werkzaam bij een levensverzekeringsmaatschappij. Gedurende twee zittingsperiodes heeft ze bovendien voor een lid van de Bundestag gewerkt.
Emmy van Swaaij (1982, Utrecht) studeerde in de zomer van 2006 af als dramatherapeut, waarna ze zich heeft omgeschoold tot tolk Nederlandse Gebarentaal met als specialisatie het tolken voor doofblinden. In 2013 sloot ze deze studie af en momenteel werkt ze als freelance tolk Nederlandse gebarentaal. Sinds 2011 werkt ze intensief aan het toegankelijker maken en in kaart brengen van de nalatenschap van de schrijver Oskar Baum. In 2013 publiceerde ze het audioboek Das Leben im Dunkeln van Oskar Baum.

I.s.m. de Nederlandse Franz Kafka Kring.

Terug