Gesprek Überfällige Worte – Fiktives Gespräch zwischen Klaus und Thomas Mann

Überfällige Worte – Fiktives Gespräch zwischen Klaus und Thomas Mann © Klaus Mann Initiative Berlin e.V.

di 16-04-2019

Goethe-Institut Amsterdam

Herengracht 470
1017 CA Amsterdam

Naar aanleiding van het 70ste sterfjaar van de beroemde Duitse schrijver Klaus Mann (1906-1949), zoon van de eveneens beroemde schrijver Thomas Mann, komt een delegatie van het literair genootschap Klaus Mann Initiative Berlin naar Amsterdam.

Onder de titel Überfällige Worte – Fiktives Gespräch zwischen Klaus und Thomas Mann, voeren Konstantin Rau, politicoloog, verbonden aan de Freie Universität Berlin, en Frank Träger, voorzitter van het genootschap, een (fictieve) dialoog over de bijzondere verhouding tussen vader (Nobelprijswinnaar) en zoon Mann. Aan de orde komt met name de toch vooral moeizame kant die deze relatie heeft gekenmerkt.
De dialoog wordt gehouden in Duits, maar de avond is – waar mogelijk – tweetalig.

Programma

• 19:30 uur: Inloop
• 20:00 uur: Begroeting door Margreet den Buurman, Nederlandse Mann-expert, auteur en uitgever van Mann-onderzoek
• 20:15 uur: Frank Träger & Konstantin Rau: Überfällige Worte – Fiktives Gespräch zwischen Klaus und Thomas Mann
• 21:00 uur: Interview over de tekst en de productie
• 21:30 uur: Follow-up- en publieksvragen met de sprekers en Cees Steeman
• 22:00 uur: Slotwoord

Terug