Lezing Husch Josten

Husch Josten © Isabelle Woopen

di 02-07-2019

Heuvellandbibliotheken

St. Jozefsplein 51
Vaals

Land sehen

‚Geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien‘ (Hebreeën 11:1).
De ontmoeting met een geliefd familielid, dat jarenlang van de aardbodem was verdwenen, roept bij de protagonist van Husch Josten's nieuwe roman Land sehen te lang niet gestelde vragen op. Het gaat om niets minder dan om God en de wereld.

Terug