Lezing | Gesprek Frank Biess: New Visions of German History

Frank Biess © Maria Zahn | detektor.fm

di 23-03-2021

18:00 uur

Online

Aanmelding In een nieuwe bijeenkomst in het kader van de reeks Amsterdam German Studies Lectures pleit de Duitse historicus Frank Biess voor nieuwe perspectieven op de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland. Vaak wordt de Duitse naoorlogse geschiedenis afgeschilderd als een succesverhaal van een land dat na een lange weg uiteindelijk werd opgenomen in het Westers bondgenootschap. In deze lezing zal hij ingaan op de noodzaak van een nieuwe synthese voor de Duitse naoorlogse geschiedenis.

Komend uit een duister tijdperk, ontwikkelde de Bondsrepubliek zich tot een stabiele democratie die westerse waarden omarmde. Historici hebben de neiging om deze naoorlogse geschiedenis te beschrijven als te mooi om waar te zijn. Biess en Eckert benadrukken de kwetsbaarheid van dit narratief van verwestersing. De onzekerheid over de toekomst van moderne samenlevingen maakt het noodzakelijk om nieuwe vragen te stellen en de naoorlogse geschiedenis ook vanuit andere perspectieven te bekijken.

Wat was de relatie tussen de krachtige economische groei en milieuvervuiling in de periode van het Wirtschaftswunder? Welke plaats hadden vrouwen in de door mannen gedomineerde 68-er beweging, die vaak te kort door de bocht is beschreven als een strijd tussen nationaalsocialistische vaders en hun antifascistische zonen? En hoe gaan migranten om met de herinnering aan de holocaust, of wordt deze herinnering ingezet om migranten buiten te sluiten?

Het belang van de val van de muur als cesuur in de Duitse geschiedenis toont nog eens extra het belang van nieuwe visies op de Duitse geschiedenis aan. De periode na de val kan niet langer worden beschreven als een epiloog van de naoorlogse geschiedenis, maar kent ook een geheel eigen dynamiek.

De cesuur van 1989-1990 onderstreept de noodzaak van een nieuw narratief dat afstand neemt van de vage concepten van westerse moderniteit. De periode na 1989 kan niet langer louter fungeren als een epiloog van de naoorlogse jaren.
In zijn lezing zal Frank Biess ingaan op de behoefte aan nieuwe syntheses van de Duitse naoorlogse geschiedenis.
Zijn visies zullen worden becommentarieerd door Natalie Scholz, Moritz Föllmer en Jacco Pekelder.
 
 

Over de spreker

Frank Biess (1966) is hoogleraar geschiedenis aan de University of California in San Diego. Hij heeft vooral onderzoek gedaan naar de periode na 1945 met nadruk op herinnering, emotie, gender en politieke cultuur. Hij publiceerde onder meer Homecomings – Returning POWs and the Legacies of Defeat in Postwar Germany (2006) en Die Republik der Angst – Eine andere Geschichte der Bundesrepublik (2019), tevens in het Engels vertaald. Samen met Astrid Eckert stelde hij het themanummer New Narratives for the History of the Federal Republic of Germany in Central European History 52 (2019) samen.
In een nieuw project onderzoekt hij de Republiek van Weimar als een van de eerste postkoloniale staten.

Duitsland Instituut Amsterdam i.s.m. de Onderzoekschool voor Politieke Geschiedenis, Academisch-Cultureel Podium Spui 25 en het Goethe-Institut Niederlande.

Terug