Vårt tilbud

Biblioteket bygges om!

Etter instituttets gjenåpning høsten 2018 blir vårt tradisjonelle bibliotek til et lese- og møtested som skal fokusere på aktuelle trykte og digitale medier. 

Digitale lån

Onleihe (digitale lån) er et digitalt tilbud ved biblioteket ved Goethe-Institut Norge som gjør det mulig for deg å låne digitale medier.

Oversettelsesstøtte

Vårt program til understøttelse av oversettelser støtter publikasjon av bøker av tyske forfattere på andre språk.