Bibliotek
Digitale lån

Goethe-Institut Onleihe Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Digitale lån

Onleihe (digitale lån) er et digitalt tilbud ved biblioteket ved Goethe-Institut Norge som gjør det mulig for deg å låne digitale medier.

Registrering

Onleihe er et digitalt tilbud fra Goethe-Institut i Norge. Denne tjenesten gjør det mulig å låne digitale medier, som e-bøker, lyd og nettaviser i et begrenset tidsrom.

Innlevering er ikke nødvendig. Etter utgangen av lånetiden er dataene ikke lenger tilgjengelige.

Med vårt Onleihe kan du låne medier 24 timer i døgnet, syv dager i uka, med et tastetrykk.
Alle interesserte som har sitt faste bosted i Norge og er registrert i en av bibliotekene knyttet til Goethe-Institut kan benytte Onleihe.
For å kunne bruke Onleihe er det nødvendig å registrere seg. Fyll ut det tilhørende registreringsskjemaet. Hvis du ikke er bruker av vårt bibliotek, blir du automatisk biblioteksbruker i det du registrerer deg. Når vi har mottatt de registrerte opplysningene kobler våre medarbeidere deg til. Etter en vellykket registrering sender vi en registreringskode til deg. Denne trenger du for å aktivere Onleihe.

Aktiveringen skjer gjennom vårt personlig tilpassede netttilbud "Mitt goethe.de". Oppgi registreringskoden der under menypunktet "Min Onleihe".

Om du ikke har brukt "Mein goethe.de" tidligere må du derfor registrere deg på forhånd der. Registrering og bruk av "Mein goethe.de" er gratis.

Fra og med tidspunktet du har oppgitt registreringskoden har du rett til et års bruk av Onleihe. Etter utløpet av året slettes automatisk retten til bruk av Onleihe. Hvis du fremdeles vil bruke Onleihe etter dette, søker du en ny registreringskode via nettformularet for å få tilgang til Onleihe.