Oversettelsesstøtte

Goethe-Institut Oversettelsesstøtte Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Goethe-Instituts støtteprogram «Oversettelser av tyske bøker til et fremmedspråk» støtter utenlandske forlag med utgivelsen av tysk litteratur. Slik skal aktuelle verker fra samtidslitteraturen, bøker for barn og ungdom, viktige vitenskapelige titler og sakprosa bli tilgjengelig for lesere som ikke er tyskspråklige.

Programmet tjener kulturpolitiske formål og er et viktig styringsverktøy for kultur- og utdanningspolitikk i utlandet.

Dersom søknaden innvilges, betaler Goethe-Institut en del av utgiftene for oversettelsen til det utenlandske forlaget etter at oversettelsen er utkommet. Goethe-Institut skal ikke overta alle kostnadene for oversettelsen eller finansieringen av trykk- eller redaksjonskostnader.

I løpet av de nesten 40 årene støtteprogrammet har eksistert, har utgivelser av ca. 6000 bøker på 45 språk fått finansiell støtte.

Kun utenlandske forlag er kvalifisert til å søke.

Goethe-instituttet i landet ditt vurderer og uttaler seg om søknaden din. Dersom instituttet ønsker å støtte prosjektet ditt, sender det en anbefaling til Goethe-Instituts hovedkontor i München. Der avgjør en komité hvor høy støtten skal være.

Komiteen møtes fire ganger i året på følgende datoer:
  • I slutten av januar: skjønnlitteratur, barne- og ungdomslitteratur, Søknadsfrist: 15. desember
  • I slutten av april: alle sjangre, Søknadsfrist: 15. desember for vitenskapelige verker*, 15. mars for alle andre
  • I slutten av juli: skjønnlitteratur, barne- og ungdomslitteratur, Søknadsfrist: 15. juni
  • I slutten av oktober: alle sjangre, Søknadsfrist: 15. juni for vitenskapelige verker*,
    15. september for alle andre
* For vitenskapelige verker blir det hentet inn en sakkyndig uttalelse fra Deutsche Forschungsgemeinschaft (det tyske forskningsrådet). Derfor tar det lengre tid før en beslutning tas. 
  1. Støttet blir oversettelser av verker av tyske forfattere som er blitt utgitt i trykt form av et forlag i det tyskspråklige området.
  2. Oversettelsen må gjøres fra den tyskspråklige originalteksten.
  3. Kun prosjekter som ennå ikke befinner seg i trykkestadiet ved inngåelse av kontrakt, kan vurderes.
  4. Det utenlandske forlaget er forpliktet til å oppgi Goethe-Institut som sponsor samt trykke logoen til Goethe-Institut i impressumet. Dersom dette ikke overholdes, forbeholder Goethe-Institut seg retten til ikke å betale det bevilgede beløpet.