Oversettelsesstøtte

Goethe-Institut Oversettelsesstøtte Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Goethe-Instituts støtteprogram «Oversettelser av tyske bøker til et fremmedspråk» støtter utenlandske forlag med utgivelsen av tysk litteratur. Slik skal aktuelle verker fra samtidslitteraturen, bøker for barn og ungdom, viktige vitenskapelige titler og sakprosa bli tilgjengelig for lesere som ikke er tyskspråklige.

Programmet tjener kulturpolitiske formål og er et viktig styringsverktøy for kultur- og utdanningspolitikk i utlandet.

Dersom søknaden innvilges, betaler Goethe-Institut en del av utgiftene for oversettelsen til det utenlandske forlaget etter at oversettelsen er utkommet. Goethe-Institut skal ikke overta alle kostnadene for oversettelsen eller finansieringen av trykk- eller redaksjonskostnader.

I løpet av de nesten 40 årene støtteprogrammet har eksistert, har utgivelser av ca. 6000 bøker på 45 språk fått finansiell støtte.

The Goethe-Institut in your country will evaluate your application. If it approves your application it will send its recommendation to the headquarters of the Goethe-Institut in Munich. There a committee will decide on the sum to be granted. The committee meets four times a year as follows:
 • Beginning of February: application deadline: 1 December
 • End of April: application deadline: 15 March
 • End of July: application deadline: 15 June
 • Beginning of November: application deadline: 15 SeptemberApplications for non-fiction and academic works will be only be considered in the April and November committee meetings. 
For academic works, an expert evaluation must be obtained from the “Deutsche Forschungsgemeinschaft” (German research organisation). Due to this process, it may take an additional three to six months to reach a decision.
 1. Applications only by publishers: Only non-German publishers are eligible to apply.
 2. German works published in print form: The Goethe-Institut supports the translation of works by German authors which have been published in print form by a German language publisher.
 3. Translation from German original: The translation must be made from the original German-language text.
 4. Publication date: Translations are only eligible for support if they have not yet gone to press at the point when the grant contract is signed.
 5. Partial covering of translation costs: In cases where an application for a translation grant is successful, the Goethe-Institut contributes part of the translation costs to the publisher, payable on publication of the translated work. It is not envisaged that the Goethe-Institut will finance the full costs of the translation or printing or editorial costs.
 6. Printing of a credit line and Goethe-Institut's logo: The publisher of the translation must name the Goethe-Institut as sponsor in the book’s imprint and must reproduce the Goethe-Institut logo. If this requirement is not met, the Goethe-Institut reserves the right to withhold payment of the grant.
 7. Translator's fee: If a grant is awarded, only such translation fees as will already have been paid to the translator by the time of publication may be taken into account when the amount of the grant is being determined.
 8. E-books of translations in the Onleihe: The Goethe-Institut would like to make translations that are published with an additional e-book version available in its Onleihe (an eLibrary) so that its registered users have access to it. The publisher commits itself to providing an ePub format of the translation to the Goethe-Institut.