Intervju 5 pluss 1
Åpne øynene for samtidsproblemer

Selene Wendt
Foto: ©Knut Bry

 - Jeg mener at kunst kan spille en veldig viktig rolle i politikken, særlig politisk og sosialt engasjerte kunstformer. Det sier Selene Wendt, som er kurator for utstillingen ”Echoes of the South Atlantic”.
 

I disse tider har kunstinstitusjonene åpnet seg. Muligheter som teater på museum og maleri i teatret er for eksempel blitt vanlig program. Hva tenker du om denne utviklingen?

Det synes jeg naturligvis er veldig spennende, spesielt med tanke på at mitt fokus som kurator over lengre tid ofte har vært på det interdsiplinære og koblingene mellom kunst, litteratur, musikk – og til og med mote. Så for min del synes jeg det er veldig interessant med utstillinger som bryter de vanlige grensene og definisjonene på ulike uttrykksformer.

Kan du si noen ord om bakgrunnen din?

Jeg er kurator og skribent. Jeg begynnte å arbeide som uavhengig kurator fra og med 2013 etter først å ha jobbet som konservator på Henie Onstad i seks år og deretter som museumsleder for Stenersenmuseet i åtte år. Fra og med opprettelsen av Global Art Project har jeg arbeidet med institusjoner over hele verden og lagt spesielt vekt på kunstnere fra Latin-Amerika, Karibia og Afrika.

Hva er det viktigste budskapet til utstillingen "Echoes of the South Atlantic"?

Jeg vil si at denne utstillingen, i likhet med nesten alle utstillingene jeg er involvert i og initierer, er med ledende kunstnere – samtidskunstnere – som er både politisk og sosialt engasjerte, og som liker å samarbeide, gjerne på en interdisiplinær måte, for å få frem viktige budskap om dagens samfunn.

Hvilken rolle kan kunst spille i politikken?

Jeg mener at kunst kan spille en veldig viktig rolle i politikken, særlig politisk og sosialt engasjerte kunstformer som kan få folk til å åpne øynene for samfunnsproblemer, utfordringer, urettferdighet og skjevheter i samfunnet, og det på en veldig fengende måte.

Hva ønsker du helst at folk skal ta med seg fra utstillingen?

Jeg vil at folk skal oppdage noe nytt som de kanskje ikke har opplevd før. At de skal kjenne hvor spennende koblingen mellom musikk og samtidskunst egentlig er, og at de får et innblikk i noen politiske tema som de kanskje ikke har tenkt på tidligere.

Hvilke andre yrker kunne du ha valgt istedenfor kurator?

Det er så vanskelig å svare på fordi jeg gjør virkelig det jeg elsker. Jeg er kurator og jeg skriver og jeg kunne ikke tenke meg å gjøre noe annet.