Intervew 5 pluss 1
Finne tilhørighet

Espen Eichhöfer
Foto: ©Espen Eichhöfer

Slektningene som er fotografisk foreviget i Espen Eichhöfers fotobok "Pappa, Gerd og nordmannen", reagerte med velvilje, forundring og interesse. Bildene dokumenterer Eichhöfers leting etter hans delvis norske opphav. I vår intervjuserie 5 pluss 1 svarer han på spørsmål fra webredaksjonen.

Hva inspirerer deg som kunstner?

Det hverdagslige. Det man gjør hver dag, det vil si ritualene og konstantene som tilsynelatende utgjør det man kaller normalitet.

Hva gjør fotografiet spesielt egnet for en visuell reise tilbake i tid?

En av fotografiets egenskaper er at det bevarer et øyeblikk som har funnet sted. Samtidig gjør dette mediet det mulig å konstruere virkeligheten. Det er i dette spenningsfeltet jeg ser arbeidet mitt.

Hvilken verdi mener du nasjonal identitet har i 2022, og hvordan forener du personlig ditt norske og tyske opphav?


Cover Espen Eichhöfer Foto: ©Espen Eichhöfer
Vurderingen av hva som utgjør et lands nasjonale identitet er gjenstand for konstant endring. (migrasjon, nasjonalisme osv.). Verdien kan være å finne tilhørighet. Splittetheten jeg føler mellom mitt norske og tyske opphav, bearbeider jeg kunstnerisk. Og kulinarisk.

Hva betyr opphav og hjemland for deg?

Siden jeg er født inn i denne tematikken og dette har vært et konstant tema i oppveksten, er det veldig kjent for meg. Som størrelser som man har vært svært opptatt av i min familie. De er både en trøst og en forbannelse.

Hvordan har fotoboken "Pappa, Gerd og Nordmannen" føyet seg inn i familiehistorien din?

Med velvilje, forundring og interesse.

5 pluss 1

Hvilket yrke kunne du ha tenkt deg hvis du ikke hadde blitt fotograf?

Psykolog eller forfatter.