Urbane utsikter

A ferry comes into port Foto: Goethe-Institut

Intervju-serie "Pa Båten" - Forskeren Heidi Bergsli forteller hva urban livskvalitet betyr. (På engelsk)