En møteplass
Bymøbler som magnet

Trekant
Foto: ©"byVerksted"

Tøyen, en pulserende og sentrumsnær bydel på østkanten i Oslo, er preget av en mangfoldig befolkningsstruktur og et levende kulturmiljø. Til Oslo å være er det fortsatt ganske billig å bo der. Noen gater anses riktignok som sosialt belastede områder.
 

Mange beboere synes de ofte dårlig opplyste gatene og de forsømte friområdene er utrygge og lite innbydende. Private initiativer og byutviklingsprogrammet Tøyenløftet er i gang med å få en endring på dette.
Går man fra Tøyen stasjon i retning Botanisk hage, kan man på lang avstand se en rød trekant som lyser magisk. Når man kommer nærmere, ser man at det ikke er et overdimensjonert varselskilt, men en invitasjon – til å utforske, gå inn og (be)sitte.

Ukonvensjonelle utformingsideer

Multifunksjonstrekanten ble satt opp av en gruppe unge og engasjerte designere, arkitekter og håndverkere som alle bor på Tøyen. Da beboerinitiativer ikke nådde fram med sine krav om bedre utebelysning og tryggere veier hos Byrådet, startet de organisasjonen ByVerkstedet for å gjøre noe med det ved hjelp av ukonvensjonelle utformingsideer.
 «Det var behov for mer og bedre lys i det offentlige byrommet og for et møtested i nabolaget vårt. Resultatet ble derfor et lysende bymøbel som er attraktivt for voksne, ungdom og barn. Det ble startskuddet for de andre prosjektene våre», forklarer Jinn, grafisk designer og prosjektleder i ByVerkstedet.
For byutviklingsprogrammet handler det først og fremst om å skape et godt og trygt nærmiljø samt bekjempe fattigdom og kriminalitet. Dette skal f.eks. motvirke at unge familier flytter fra området. Det legges også spesiell vekt på mer fellesskap.

Byverksted Foto: ©"byVerksted"

Dels intime, dels åpne soner

Tøyen Torg er blitt en møteplass. Før var den sentrale plassen, preget av høyblokker fra sekstitallet, grå betongstein og noen blomsterkasser, nærmest øde selv i sommerhalvåret.
Ikke minst på grunn av hjelpen fra beboerne og lokale næringsdrivende ble det laget kreative og multifunksjonelle bymøbler av enkle materialer. I tillegg ble det opprettet dels intime, dels åpne soner for å møte behov for både privatsfære og sosialt samvær.
Beboernes ønske om en enkel utforming som gir rom for ulike aktiviteter og behov, ble oppfylt. Alle installasjonene kan brukes på flere måter. Lekeplassene er konstruert slik at de inviterer til både utforskning og klatring. Sykkelparkeringen har også et verksted, og informasjonssøylene er blitt et markant og populært møtested. «Målet med dette midlertidige prosjektet er å kunne prøve ut innovative løsninger og nye ideer til arealbruk. Alt må ikke være perfekt fra dag en. Erfaringene vi gjør her, kan vi ta med oss i den endelige utformingen av plassen», sier Jinn.

Leketøy Foto: ©"byVerksted"

Tilhørighet og fellesskap

ByVerkstedet engasjerer seg også i mange andre prosjekter, som f.eks. workshops innen sykkelmekking, smykkelaging og trearbeid på lokale skoler. Deres erfaring er at det skaper tilhørighet og fellesskap å bygge eller lage noe sammen, uavhengig av sosial bakgrunn, alder og kultur.
I 2016 ble de innovative bymøblene deres til og med foreslått til Oslo Bys Arkitekturpris, men for medlemmene i ByVerkstedet er den største belønningen å kunne skape et bedre nærmiljø for Tøyens beboere.
I dag er det et yrende liv på Tøyen Torg. Med nysgjerrighet utforsker barna elementene på plassen mens foreldrene handler i butikkene, unge frilansere sitter med laptopen utenfor en hip kafé, og leseboksene som er satt opp utenfor det offentlige biblioteket, er populære selv i den kalde årstiden.
Jinn er overbevist om at konseptet til ByVerkstedet kan fungere i en hvilken som helst by. Prosjektgrupper i andre byer ser allerede til Tøyen. «Vi tenker det er et godt utgangspunkt å begynne i det små og bruke sitt eget lokale nettverk. Vi har sett at hvis man først begynner, er det mange frivillige og offentlige aktører som tilbyr sin hjelp.»