Intervju 5 pluss 1
Europa, Europa, Europa

Dr. Thomas Götz
Dr. Thomas Götz | Foto: ©Per Oscar Skjellnan

Hvordan har arbeidet deres forandret deg? Hvilken hendelse i livet har preget deg mest, og kunne du tenke deg et annet yrke? I våre serie fem pluss ett stiller vi fem individuelle spørsmål til kunstnere og andre interessante personer.

1. Fra 2014 til 2016, før du kom til Norge, var du Tysklands ambassadør i Slovakia. Har du tatt med deg noe spesielt fra dette landet når det gjelder arbeidet ditt?

Prinsipielt dreier det seg om tanken om at vi i større grad må ta vare på Europa. Det kan høres rart ut siden Norge ikke er med i EU. Men Europa er så mye mer enn EU. Jeg synes at vi i EU har forsømt oss når det gjelder å formidle den europeiske ideen til offentligheten. Vi må gjøre det klart for menneskene, borgerne, velgerne, hvilke praktiske fordeler et forent Europa bringer med seg. Jeg tenker at det er nødvendig i alle europeiske land. Vi trenger mer publisitet for Europa, som virker overbevisende på menneskene. Naturligvis gjelder dette hovedsakelig for EUs medlemsland, men også, tenker jeg, for andre land som ikke er medlemmer, for eksempel Norge og Sveits. Ideen er at vi må engasjere oss mer for Europa. Det handler om å tenke igjennom hvordan vi skal organisere Europa i fremtiden, også land som ikke er i eller er i ferd med å tre ut av EU, som Storbritannia. Alt kretser jo omkring Europa. Norge er ikke-medlem, men likevel veldig nært knyttet til det europeiske fellesskapet. På en måte er Norge nærmest best i EU-klassen uten å være medlem. Problemene som vi har kan vi bare løse i fellesskap.
Ikke minst handler det om Europas fredsbevarende virkning: nettopp min generasjon som vokste opp på 50- og 60-tallet, har følt det på kroppen. Vi må ikke glemme at Sentral-Europa ikke har opplevd krig på nesten 70 år. Dersom vi snakker om Europas fortjenester og fordeler, kan det styrke tilliten hos europeerne. Freden i Europa er for eksempel et slikt praktisk og essensielt punkt.

2. I det siste har interessen for Tyskland hos norske elever og studenter begynt å vokse igjen. Hvilke fordeler har det for unge fra Norge å studere eller arbeide i Tyskland, slik du ser det?

I prinsippet er jeg for et flerspråklig Europa. Som tysk ambassadør er jeg en talsmann for tysk. Det er språket som den største gruppen av mennesker - hundre millioner - har som morsmål. Jeg er opprinnelig litteraturviter. Tysk er filosofiens språk. Idéhistorien de siste 300 år er i sterk grad blitt preget av toneangivende tyske filosofer. 
Og så finnes det et helt praktisk argument: Tyskland er Europas største økonomiske og politiske kraft - og Norges største handelspartner. Mange tyske firmaer har virksomhet i Norge, ikke bare i offshore bransjen. Av den grunn skader det ikke å kunne snakke tysk. På tross av engelsk ser tyske firmaer det som en fordel. For meg er det tyske språket en hjertesak. Unge mennesker kan også lære seg å fordype seg i det mens de tar en utdanning i Tyskland. Det finnes for eksempel svært interessante universiteter i Tyskland.

3. Hva er de viktigste temaene i den tysk-norske relasjonen akkurat nå?

Europa, Europa og Europa. Vi har en veldig nær dialog med Norge. Norges internasjonale engasjement er forbilledlig, som f. eks. Oslo-avtalen. Vi setter pris på at det finnes et land som tar konstruktivt ansvar i forhold til saker av internasjonal viktighet.

4. Mange mennesker i Tyskland er nært knyttet til Europa. De betrakter seg som europeere. På den andre siden opplever populistiske strømninger på kontinentet økt tilslutning, som ikke akkurat holder Europa-fanen høyt. Hvilken rolle kan institusjoner som Goethe-Institut spille for et sterkt, felles Europa, slik du ser det?

I løpet av min tid i kulturavdelingen i utenrikstjenesten har jeg samarbeidet mye med Goethe-institutter. Akkurat når det gjelder kulturell utveksling er Europa tett forbundet. Tenk på Grieg eller Munch - så mange kunstnere har tidvis levd i utlandet. Kunst overskrider grenser. Goethe-Institut driver ikke med politikk, men bidrar til den politiske diskursen. Det spiller en viktig rolle for meningsdannelsen, også i utlandet. Dessuten tilbyr det kurs på alle sertifiserte språknivåer for de som vil lære seg det tyske språket. For øvrig gleder det meg at jeg har møtt så mange unge mennesker her i Norge som snakker godt tysk.

5. Hva gjør du helst på fritiden?

Dersom jeg har tid sykler jeg gjerne. Nylig syklet jeg fra Color Line-terminalen over Aker Brygge og videre til operaen. Det var ideelt høstvær for en sykkeltur. Jeg fotograferer også gjerne. Fra taket på operaen kunne jeg ta noen herlige bilder. Fargene på himmelen og i vannet... Andre hobbyer er lesing og matlaging. Alt er selvfølgelig et spørsmål om tid.

+ 1: Hvilket annet yrke hadde du kunnet tenke deg dersom du ikke hadde blitt ambassadør?

To, om enn ikke særlig realistiske opsjoner: Gjeter, siden jeg er veldig glad i natur. Men enda sterkere er jeg tiltrukket av skuespillkunsten. Under studietiden beskjeftiget jeg meg med teater. Men det er en kunst som ikke lønner seg særlig, man må være svært utholdende.