Hvor går Europa?2
Kjære Ulrike!

Kirsti og Ulrike
Kirsti og Ulrike | Foto: ©privat/D. Butzmann

Du stiller et veldig sentralt spørsmål; skal et politisk Europa representere interessene til befolkningen eller nasjonalstatene?

Kjære Ulrike!

Tusen takk for ditt brev. Du stiller et veldig sentralt spørsmål; skal et politisk Europa representere interessene til befolkningen eller nasjonalstatene?

Men først; alle gode ønsker for det nye året! Dernest vil jeg gjerne få kondolere så mye i forbindelse med det tragiske angrepet på julemarkedet i Berlin rett før jul.
Økende frykt er en av flere symptomer på at også 2017 vil bli et svært krevende år for Europa. Frykt er noe som ikke bare vil påvirke den politiske samtalen om EUs fremtid, men fenomenet vil ikke minst innvirke på det demokratiske klimaet. Flere europeisk land som Frankrike og ditt eget Tyskland holder i år valg og sannsynligheten for at flere velgere går i nasjonalistisk retning er høy.

Spørsmålet du stiller berører det mest grunnleggende ved vår forståelse av demokrati. At velgerne, altså befolkningen, utgjør fundamentet i demokratiet er ukontroversielt. Det spørsmålet som bør diskuteres er hvordan velgernes representativitet skal kvalifiseres og forvaltes. Slik europeiske demokratier, inkludert EU, i dag fungerer, defineres representativitet primært gjennom geografiske og demografiske kriterier der nasjonalitet er den avgjørende faktoren. Når selv valget til Europaparlamentet (EP) praksis skjer innen nasjonalstatens ramme, sier det seg selv at det europeiske demokratiet har dårlige livsbetingelser.

Hvis initiativet #StillEU, som fremmer ideen om å gi briter et slags individuelt, assosiert medlemskap i EU, skal lykkes, vil dette i realiteten bli en radikal endring av både EU som institusjon og det europeiske demokratiet. Forslaget innebærer at det er velgerne, og ikke tilhørighet til en medlemsstat, som vil bli kriteriet for borgerrettigheter i EU. Skulle unionstilhørigheten frikobles nasjonalt statsborgerskap, ville dette i prinsippet også innebære også EFTA-borgere som er underlagt EØS-avtalen også vil kunne hevde stemmerett i EU? Det høres himmelsk ut for oss norske europeere, men ideen om individuelt medlemskap i EU vil ikke være mulig å realisere med dagens EU-traktat fordi EU er en medlemsorganisasjon for nasjonalstater, ikke individer.

Ideen om et europeisk, politisk fellesskap er gradvis blitt undergravd av nasjonalstatenes ulike interesser og maktspill. #StillEU er et interessant bidrag til å sette søkelyset på unionsborgerskap og europeeres representasjon. Et mer realistisk første steg for å ivareta velgernes interesser i EU og derigjennom styrke EUs demokratiske legitimitet, er muligens å tillate unionsborgerne å kunne stemme på EP-kandidater uavhengig av nasjonalitet? Med andre ord, at EU blir en eneste valgkrets. Det ville være et signifikant bidrag til å styrke EU-demokratiet.
Jeg ser frem til å høre fra deg!
 
Med vennlig hilsen
Kirsti