Jørgen Lorentzen Hvorhen? - Om flukt og migrasjon

Ett tema, 21 spørsmål, rundt 40 forfattere og intellektuelle: Prosjektet «Hvor hen?» viser hvor forskjellige tanker og opplevelser folk over hele verden har om temaet «flukt og migrasjon».

Hva betyr begrepet flyktning for deg?

Jeg ser at mennesker blir tvunget til å forlate hjemmene sine på grunn av krig, konflikt eller fattigdom. Ingen ønsker å være flyktning, og det er umulig å si hvem som blir flyktning før konflikten eller krisen plutselig er der. Jeg kan føle medlidenhet med flyktningene og støtte dem den ene dagen, og allerede neste dag kan jeg selv bli flyktning.

Er flukt fra fattigdom mindre legitimt enn flukt fra krig eller politisk undertrykkelse?

Fattigdom er nesten alltid knyttet til krig, konflikt eller politisk undertrykkelse. Autoritære regimer overalt i verden tjener på fattigdom og nød, og derfor er etablering av demokratier som respekterer sine minoriteter, det viktigste virkemiddelet for å reduserer antall flyktninger. Valgdemokratier er ikke lenger nok, de må være fungerende demokratier som respekterer menneskerettighetene og ytringsfriheten.

Hva med flukt på grunn av økologiske problemer?

Vi har ennå ikke sett begynnelsen på flyktningstrømmen som skyldes miljøkatastrofer, men den vil snart komme. Hvordan vil vi reagere på og møte millioner av mennesker som flykter fra tørke, vannmangel og sult? Jeg tror dette blir det største etiske spørsmålet i nær framtid.

Når er man ikke flyktning lenger?

Når man har bygget seg et nytt hjem, det kan være det opprinnelige hjemmet som er bygget opp igjen, eller et nytt hjem langt borte fra det opprinnelige hjemstedet.

Mener du det finnes en rett til asyl?

Ja.

Hvis ja: Er den ubetinget, eller kan man miste den?

Ubetinget.

Tror du det finnes en grense for hvor mange flyktninger et samfunn kan ta imot?

Folk setter grenser. Noen mennesker er svært begrenset og vil ikke godta noen flyktninger i det hele tatt, mens andre har helt andre forestillinger om hva en grense er. Et samfunn kan overvinne og håndtere mye mer enn de fleste tror. I flere land er befolkningsveksten sterkere og kanskje mer belastende enn antall flyktninger, men det kan vi håndtere og akseptere. Hva er forskjellen?


Hva innebærer disse grensene?

Det kan ikke finnes noen grense. Å trekke opp grenser i sanden var det verste de imperialistiske nasjonene gjorde.

Finnes det privilegerte flyktninger i ditt land, dvs. flyktninger som er mer velkomne enn andre? Hvis ja, hvorfor?

Ja, de privilegerte er de som oppfyller vilkårene i utlendingsloven og har god grunn til å frykte forfølgelse på grunn av etnisitet, herkomst, religion eller nasjonalitet. Hvis de bare flykter fra fattigdom, blir de mest sannsynlig sendt hjem igjen.

Synes du flyktninger får rettferdig behandling i ditt land?

Ja, det tror jeg. Det investeres mange ressurser og menneskelig energi i asylmottak og utviklingen av en rettferdig behandling av alle flyktninger.

Ville du godtatt nedskjæringer i trygdesystemet i landet ditt hvis det ville gjøre det mulig å ta imot flere flyktninger?

Det er etter min mening feil spørsmål og diskusjon å sette trygdesystemet i sammenheng med absorpsjon av flyktninger, og det er en debatt som ble startet av den ytre høyresiden. Det finnes større trusler mot trygdesystemet i Norge enn flyktninger.

Hva mener du er forutsetningene for en vellykket integrering? Finnes det minstekrav

- til de som kommer?
- til mottakslandets innbyggere?


For begge: å lære språket, utdanning, arbeid og respekt for hverandre.

Kjenner du noen flyktninger personlig?

Ja.

Går du aktivt inn for å hjelpe flyktninger?

Ja.

Hvordan vil flyktningsituasjonen i ditt land utvikle seg

a) i løpet av de neste to årene?
b) i løpet av de neste to tiårene?


Jeg tror ikke det vil bli store endringer i de kommende årene, men i løpet av de neste tiårene vil vi oppleve store endringer, også her i Norge.