Omvendt klasserom Språklæring via video-forelesninger

Umgedrehter Unterricht mit Lernvideos
Omvendt undervisning med læringsvideoer | Foto (Ausschnitt): © Andrey Popov - Fotolia.com

Hvordan høres den tyske bokstaven «Ü» ut? Hvordan formulerer man en passiv setning på tysk? Det lærer tyskelever i skolebøkene – eller i videoforelesninger laget av lærerne.
 

Marcus von Amsberg er tysklærer på en skole i Hamburg der barn og ungdom med ulike evner får felles undervisning. I klassen hans er det både elever med læringsvansker og gymnasiaster (5. til 13. skoleår). Marcus von Amsberg bruker læringsvideoer der han forklarer lærestoffet han selv har utformet, slik at alle elevene kan forberede seg på nye temaer. Videoene omfatter temaområder som setningsledd, ordklasser og verbformer. De har samme oppbygning som en presentasjon, og nødvendige forklaringer er lagt til som kommentarer.
«Perfektum partisipp består av en forstavelse, på fagspråket kalt prefiks, en verbstamme og en endelse», sier Amsberg på begynnelsen av videoen «Partizip II» (perfektum partisipp), før han introduserer de ulike formene og viser eksempler. De viktigste fagbegrepene skriver han i forskjellige farger på en tavle. Som regel skal elevene se en video hjemme som forberedelse til timen, for da frigjøres det mer tid til selve undervisningen. Denne metoden kalles «flipped learning» eller «flipped classroom», dvs. omvendt læring eller omvendt klasserom.
Det er ikke bare hans egne elever som arbeider med læringsvideoene. Man kan se dem gratis og uten reklame på ivi-education.de og Youtube. Marcus von Amsberg får tilbakemeldinger hver dag – for eksempel fra elever med tysk som fremmedspråk som har kommet over videoene. «Kolleger kritiserer meg noen ganger fordi jeg snakker veldig langsomt og tydelig i videoene og nevner alt som vises. Men svake og fremmedspråklige elever er takknemlige for at de forstår forklaringene og får høre korrekt uttale i videoene», påpeker tysklæreren.
 
Hver og en i sitt tempo
 
Birgit Jensen, professor i germanistikk ved Universitetet i East Carolina, bruker egne videoforelesninger for å gi studentene en bedre forståelse av det tyske språket: «I undervisningen er det ofte noen som kjeder seg mens andre ikke forstår stoffet fordi de lærer langsommere eller mangler det nødvendige grunnlaget. Videoene gir studentene mulighet til å tilegne seg grunnleggende kunnskap, og de kan repetere forklaringer og definisjoner når de vil, eller hoppe over deler med innhold de allerede kjenner til.»
 
Birgit Jensen bruker også videoene til å forklare grammatikk på studentenes morsmål i fremmedspråkundervisningen siden dette er grammatikk de trenger som grunnlag for å tilegne seg tysk: «Mange vet ikke hva et adjektiv eller en leddsetning er på engelsk, så når jeg introduserer tyske grammatikalske fenomener, kan jeg ikke forvente at de har denne bakgrunnskunnskapen. Når jeg forklarer dem dette på læringsvideoer, får jeg mer tid til å snakke tysk med elevene i undervisningen.»
 
 
Frigjør verdifull undervisningstid
 
Undervisningsmetoden omvendt klasserom/omvendt læring ble først brukt i USA og er de siste tre årene blitt mer og mer populær i Tyskland. I motsetning til tradisjonell undervisning skjer kunnskapsoverføringen gjennom lekser, slik at den korte undervisningstiden i klasserommet kan brukes til å praktisere og øve på stoffet.

Gjennom videoene kan elevene repetere det de selv ønsker, og ting de lurer på, kan de få forklart i undervisningen. «Særlig ved individuelle spørsmål og problemløsninger er elevene avhengige av hjelp fra lærerne», forklarer gymnaslærer Felix Fähnrich. Han og kollegaen Carsten Thein bruker prinsippet til omvendt klasserom først og fremst i faget matematikk. Nå samarbeider han dessuten med et lærebokforlag og deler av sine erfaringer i foredrag og workshoper. Ved hjelp av egnede apper kan også lærere med mindre tekniske ferdigheter lage videoforelesninger.
 
 
Kort og presist læringsinnhold er viktig
Ekspertene er enige om at videoforelesninger av høy kvalitet formidler læringsinnholdet på en kort, strukturert og presis måte. De bør helst ikke være lenger enn seks minutter. «Hvis man stadig gjentar seg selv i en presentasjon, blir det et irritasjonsmoment for elevene. I gode videoer er hver setning gjennomtenkt», sier Marcus von Amsberg. Birgit Jensen legger dessuten vekt på humor i sine videoer: «For at studentene i det hele tatt skal se på videoene mine, må jeg motivere dem. Jeg bruker for eksempel Beatles-sangen She came in through the bathroom window for å løsne på stemningen i en video om preposisjonsfraser – men man må selvfølgelig ta hensyn til opphavsretten.»
Det tar tid å lage gode læringsvideoer. Men som all undervisningsmateriell av høy kvalitet kan de brukes om og om igjen. De er dessuten tilgjengelige på nettet for alle elever og interesserte kolleger. «Khan Academy i USA har skapt et enormt læringssystem som er gratis og tilgjengelig for alle», forteller Felix Fähnrich entusiastisk. Siden det engelskspråklige materialet bare er delvis egnet for tyskspråklige elever, ønsker han å fremme samarbeidet mellom kolleger i Tyskland, blant annet gjennom nettportalen umgedrehterunterricht.de, der lærere kan publisere undervisningsmateriell av høy kvalitet og dele erfaringer.