Politikk På sykkel i Berlin - valgkamp 2017

Produzentin Bettina Brokemper (r) und Regisseurin Nicolette Krebitz bei der Lola-Verleihung 2017
Produsent Bettina Brokemper (h) og regissør Nicolette Krebitz ved utdelingen av den tyske filmprisen Lola i 2017 | Foto (Ausschnitt): © Eventpress | Deutsche Filmakademie

En ny studie av Filmförderungsanstalt (tysk filminstitutt) viser det foreninger som Pro Quote Regie har klaget over i lengre tid: Kvinnelige filmskapere har vanskelig for å få jobb i Tyskland. Løsningsforslagene møter imidlertid kritikk.
 
 

I tysk filmbransje er det betydelig flere menn enn kvinner som arbeider i kreative nøkkelposisjoner. Særlig kvinnelige regissører har problemer med å få seg jobb fordi beslutningstakerne i filmbransjen ofte skyr risiko og holder seg til velprøvde formater og etablerte filmskapere – som regel mannlige regissører. Dessuten er stereotypiske holdninger utbredt i bransjen, som f.eks. at kvinner ikke har de samme lederegenskapene som menn.
 
Dette var funnene i studien Gender und Film – Rahmenbedingungen und Ursachen der Geschlechterverteilung von Filmschaffenden in Schlüsselpositionen in Deutschland (Kjønn og film – rammebetingelser og årsaker til kjønnsfordelingen av filmskapere i nøkkelposisjoner i Tyskland) som ble bestilt av Filmförderungsanstalt og offentliggjort i februar 2017. Resultatene er ikke overraskende. Institusjoner som likestillingsforeningen Pro Quote Regie eller den filmpolitiske informasjonstjenesten black box har i flere år klaget over undersysselsettingen av kvinnelige filmskapere i Tyskland og den ulike fordelingen av produksjonsstøtte. Allerede i 1979 fremmet Verband der Filmarbeiterinnen (foreningen til kvinnelige filmarbeider) bl.a. krav om at 50 prosent av all pengestøtte skulle gå til prosjekter av kvinner.

Bunnpunkter og milepæler

Ubalansen bekreftes for første gang i studien. Det ble f.eks. konstatert at bare 22 prosent av spillefilmene og dokumentarfilmene i full lengde produsert mellom 2011 og 2015 ble regissert av kvinner.
 
Barbara Rohm, medgründer av Pro Quote Regie, kaller studien «en viktig analyse». Hun forteller at 2016 ofte omtales som «kvinnenes kinoår», da bl.a. Maren Ades Toni Erdmann, Maria Schraders Vor der Morgenröte (før daggry) og Nicolette Krebitz’ Wild gikk på kino. «Disse enkeltsuksessene overskygger imidlertid det faktum at antall kinofilmer laget av kvinner generelt har gått ned og nådde et trist bunnpunkt med 15 prosent i 2015».
 
Noe har likevel endret seg til det bedre etter etableringen av Pro Quote Regie, understreker Rohm. Da loven om filmstøtte ble endret, ble det f.eks. opprettet en generell paragraf om likestilling og likestilt sammensetning av komiteer. Dette resulterte i at Filmförderungsanstalt nå sørger for at alle komiteer har like mange menn og kvinner. «En milepæl», sier Rohm. I mediekoalisjonsavtalen mellom Berlin og Brandenburg i 2016 ble det første målet på regionalt nivå fastsatt skriftlig, med Svensk Filminstitutt som forbilde: På sikt skal halvparten av oppdragene innen produksjon, dreiebok og regi tildeles kvinner. «I hvilken grad dette langsiktige målet faktisk gjennomføres, gjenstår å se», mener Rohm.

Overvåke manglene

Studien kommer også med forslag til hvordan denne ulikheten kan overvinnes. Dette inkluderer opplæringskurs for beslutningstakere og utvelgelseskomiteer, opprettelse av et hefte med tittelen «Vielfältige Gesichter der Regie» (Regiens mange ansikter), samt en overvåkningsplan, dvs. en systematisk registrering av kjønnsfordelingstall. Ifølge Ellen Wietstock, som driver den filmpolitiske informasjonstjenesten black box, er disse forslagene fullstendig utilstrekkelige. «En overvåkningsplan betyr jo bare at kjente mangler dokumenteres», sier hun.
 
Med jevne mellomrom gransker Wietstock tildelingen av støttemidler på statlig og regionalt nivå. Hun har bl.a. funnet ut at kvinnelige regissører har minst sjanse for å få pengestøtte i regionen Berlin-Brandenburg – Tysklands viktigste sted for film og medier. I 2016 ble 31 prosjekter av mannlige regissører støttet med 10,2 millioner euro av Medienboard Berlin-Brandenburg, mens bare seks prosjekter av kvinnelige regissører fikk 1,5 millioner euro.

Økonomiske intensiver

I denne sammenheng påpeker Rohm at det fremdeles sendes inn for få søknader av kvinnelige regissører. «Ikke fordi det ikke finnes prosjekter», understreker hun. «På den ene side er det helt nødvendig å få med seg en tv-kanal, noe som ofte er vanskelig for kvinner fordi de også er svært underrepresentert i kreative stillinger i fjernsynsbransjen. På den annen side trenger man produsenter og distributører som vil samarbeide. Derfor mislykkes kvinnelige regissører ofte med prosjektene sine før de får sendt inn søknaden.»
 
«Det finnes bare ett fornuftig tiltak», sier Wietstock, «nemlig å forplikte komiteene til å tildele en bestemt prosentandel av pengene til prosjekter med kvinnelige regissører. Hvis det legges opp til økonomiske intensiver på denne måten, finner man også produsenter som ønsker å samarbeide med kvinnelige regissører». Wietstock krever også at finansieringsinstitusjoner skal offentliggjøre hvor mange søknader som ble sendt inn av kvinnelige og mannlige regissører, når de presenterer tildelinger av midler. «En slik åpenhet burde være en selvfølge», mener hun.

Hva sier dette oss?

Studiens viktigste budskap er ifølge Rohm at det må skapes mer bevissthet om de stereotypiske holdningene i filmbransjen som fremmer menn. Beslutningstakerne i finansieringskomiteene bør stille spørsmål ved sine egne kriterier når de vurderer prosjekter og personer. «Der man alltid fokuserer på det samme fordi det ser ut til å gi suksess, trengs det mot til å endre perspektiv», sier hun.
 
«Studien har gitt oss en analyse av situasjonen, nå gjenstår det å se om det finnes vilje til å gjøre endringer», oppsummerer Rohm. Hun tror ikke filmsponsorene vil forplikte seg frivillig til å sørge for mer likestilling. «Andre foreninger som FIDAR (Frauen in die Aufsichtsräte, jobber for å få flere kvinner inn i styrer) har satset på frivillighet i ti år og ingenting har skjedd – ikke før kvotering ble innført».